Show simple item record

dc.contributor.advisorAasum, Ellen
dc.contributor.authorRossvoll, Line
dc.date.accessioned2015-09-10T07:33:57Z
dc.date.available2015-09-10T07:33:57Z
dc.date.issued2015-05-31
dc.description.abstractMitokondriefunksjon angis ofte i form av mitokondrienes respirasjonshastighet ved å måle forbruket deres av oksygen. Siden respirasjonshastighetene som måles er avhengig av mengde mitokondrier, er det viktig å finne en metode som kan angi mengden mitokondrier i materialet hvor respirasjonshastigheten måles. Den absolutte respirasjonshastigheten vi måler kan dermed normaliseres mot et mål som representerer mengden mitokondrier. Dette vil være nødvendig dersom vi vil sammenligne mitokondriefunksjonen mellom ulike grupper. Formålet med denne oppgaven var derfor å undersøke ulike metoder for normalisering av respirasjonsdata i homogenat fra hjertemuskulatur. Vi undersøkte i all hovedsak tre ulike måter for normalisering; vekt på vevsmengde, proteinmengde og citrat syntaseaktivitet i homogenatet. Disse metodene ble undersøkt på fire ulike datasett. Vi undersøkte korrelasjonen mellom de ulike normaliseringsmetodene, om de ulike metodene reduserte spredningen innad i datasettene og hvordan normalisering endrer forholdet mellom de ulike datasettene. Til slutt ville vi også undersøke hvordan citrat syntaseaktivitet målt i en prøve fra homogenatet var korrelert med prøver tatt fra respirasjonskammeret etter fortynning med buffer. I motsetning til hva vi hadde forventet, var det ingen av metodene som er klart bedre enn andre til å redusere spredningen innad i datasettene. Det kan likevel se ut som om citrat syntaseaktivitet er noe bedre egnet sammenlignet med de to andre metodene som ble evaluert i denne oppgaven. Vi oppdaget at bestemmelse av proteinmengde bare kunne analyseres på homogenat som ikke er fortynnet med for mye buffer. Prøver for proteinanalyse kan derfor ikke tas direkte fra respirasjonskamrene, men må tas fra homogenatet. Prøver for citrat syntaseanalyse kan derimot tas både fra kammer og fra homogenat da vi så en klar korrelasjon mellom citrat syntaseaktivitet i kamrene og i homogenatet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8036
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7634
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Human and veterinary science physiology: 718en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Human og veterinærmedisinsk fysiologi: 718en_US
dc.titleMålinger av respirasjon i vevshomogenat fra hjerte - normalisering av dataen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record