Show simple item record

dc.contributor.advisorLarsen, Toril Agnete
dc.contributor.authorNergård, Ida
dc.date.accessioned2015-09-14T08:53:23Z
dc.date.available2015-09-14T08:53:23Z
dc.date.issued2015-05-05
dc.description.abstractBakgrunn: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring ble utgitt i juni 2009. Jeg har erfart at det er vanskelig å følge nye retningslinjer og få dem implementert inn i arbeidshverdagen. Eldre pasienter er spesielt utsatt for underernæring, og det kan få store konsekvenser for pasienten hvis ikke problemet blir oppdaget. Hensikt: Å få kunnskap om helsepersonells erfaringer med ernæringsarbeid knyttet til eldre pasienter. Problemstilling: Hvordan jobber helsepersonell i hjemmetjenesten med ernæringsarbeid knyttet til eldre pasienter? Metode: Dette er en kvalitativ studie. Det ble gjennomført to fokusgruppeintervju med til sammen fem deltagere. Alle deltagerne jobbet på samme avdeling i hjemmetjenesten. Det er brukt en åpen koding i analyseprosessen. Resultat: Gjennom analysen kom det frem at den gamle pasienten forsvinner i det generelle gjennom ernæringsarbeidet. Helsepersonell forteller at ernæringskartlegginger og vektregistreringer er blitt et krav i hjemmetjenesten. Pasientens vedtak legger føringer for hvordan arbeidet skal utføres. Helsepersonell forteller om viktige samarbeidspartnere i ernæringsarbeidet og spesielle utfordringer med ernæringsarbeid til eldre pasienter. Konklusjon: Studien viste at helsepersonell har fokus på ernæring, men det spesielle med ernæringsarbeid til eldre pasienter har en tendens til å forsvinne i det generelle. Helsepersonell fokuserer på ernæringskartlegginger og vektregistreringer, men noen ganger blir registreringer mer som et pålegg fra ledelsen enn en integrert del av arbeidsdagen. Det er en kompleks prosess å integrere nye retningslinjer slik at det blir en naturlig del av arbeidshverdagen. Det krever faglig kompetanse, strukturert ansvarsfordeling og tydelig ledelsesforankring for å lykkes. Hjemmetjenesten må fortsette å jobbe mot dette målet. Helsepersonell i hjemmetjenesten har en viktig funksjon som bindeledd mellom forskjellige samarbeidspartnere. Å skape en felles forståelse for målsettinger og utfordringer i ernæringsarbeidet er viktig for å sikre kvalitet og best mulig tjenester til eldre pasienter. Nøkkelord: Ernæringsarbeid, hjemmetjeneste, eldre, underernæring. en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8056
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7643
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3904en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Ernæring: 811en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nutrition: 811en_US
dc.subjectHelse- og omsorgstjenester til eldreen_US
dc.titleErnæringsarbeid i hjemmetjenesten. Hvordan jobber helsepersonell i hjemmetjenesten med ernæringsarbeid knyttet til eldre pasienter?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)