Show simple item record

dc.contributor.advisorStøback, Anne-Margrethe
dc.contributor.authorAlexandersen, Ina Oskal
dc.date.accessioned2015-09-14T10:33:37Z
dc.date.available2015-09-14T10:33:37Z
dc.date.issued2015-05-06
dc.description.abstractHensikt: Studien søker å belyse hvordan sykepleiere opplever tilstedeværelse og ivaretakelse av fagmiljøet i sykehjem. Det ønskes belyst hva sykepleierne oppfatter som et fagmiljø, hva de tenker eller opplever bidrar til et fagmiljø, og hvordan de opplever egen rolle i fagmiljøet. Problemstilling: Hvordan opplever sykepleiere tilstedeværelse og ivaretakelse av fagmiljø i sykehjem? Metode: Studien har en kvalitativ forskningstilnærming i et fenomenologisk hermeneutisk perspektiv. Fire sykepleiere i sykehjem ble intervjuet ved bruk av semi-strukturerte intervju. Analysen har tatt utgangspunkt i en stegvis- deduktiv induktiv metode. Konklusjon: Sykepleierne opplever tilstedeværelsen av fagmiljø i sykehjem i ulik grad. Det er et behov for et større fokus og aktive tiltak for å ivareta fagmiljøet. Større grad av faglig oppdatering og kompetanseheving er noen av tiltakene som oppfattes som nødvendig i ivaretakelsen av fagmiljøet. Leder har en nøkkelrolle som pådriver. Fagmiljøet oppfattes å behøve forankring i ledelsen. Høyt arbeidstempo og arbeidspress oppfattes å skape utfordringer for ivaretakelsen av fagmiljøet. Organisering av tjenesten og rammebetingelser kan ha innvirkning på ivaretakelsen av fagmiljøet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8063
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7646
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3904en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806en_US
dc.titleFagmiljø i sykehjem. En studie om sykepleieres opplevelse av tilstedeværelse og ivaretakelse av fagmiljø i sykehjem.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)