Show simple item record

dc.contributor.advisorBergvik, Svein
dc.contributor.advisorPaulssen, Eyvind
dc.contributor.authorJørstad, Hege
dc.date.accessioned2015-10-05T10:32:38Z
dc.date.available2015-10-05T10:32:38Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.description.abstractOvervekt er en av de største helseproblemene vi har i verden i dag. Dette har store konsekvenser både for enkeltindividet og for samfunnet. Overvekt gir økt risiko for utvikling av følgetilstander som blant annet diabetes, høyt blodtrykk, søvnapne, slitasjegikt og depresjon. I det norske helsevesenet er det flere ulike behandlingstilbud. Det blir gitt tilbud om deltakelse i forhold til livsstilsintervensjon og/eller bariatrisk kirurgi. Kognitiv terapi i kombinasjon med kosthold og aktivitetsoppfølging har vist effekt på vektreduksjon. Langtidseffekt av livstils-intervensjoner har vært svak og de fleste pasienter legger på seg igjen. I denne studien har jeg sett på mindfulness og overvekt. Hva ligger til grunn for bruk av mindfulness i forhold til overvekt? Er det dokumenterte effekter? Det ble foretatt søk på Pubmed, PsycInfo og Scopus med søkeordene obesity and mindfulness, hvorav 15 artikler ble inkludert i studien. I tillegg leste jeg faglitteratur om mindfulness, kognitiv terapi og mindfulnessbasert terapi. Mindfulness beskrives på norsk som oppmerksomt nærvær i øyeblikket. MBSR (mindfulness basert stress reduksjon) er en metode som ble utviklet av John Kabbat Zinn for reduksjon av stress. Mindfulness har blitt inkludert i terapi for flere ulike tilstander, for eksempel MBCT (mindfulness basert kognitiv terapi) som er brukt mot depresjon. Ut fra oversiktsartiklene som er inkludert, ser vi at ulike mindfulnessbaserte intervensjoner kan påvirke overvektsrelatert adferd. Man finner spesielt reduksjon i overspisingsadferd, emosjonell og ytre styrt spiseadferd. Det er også påvist endringer i andre forhold som påvirker vektendring, som for eksempel stress, angst og depresjon. I alle de utvalgte studiene (originalartikler) som hadde vektendring som effektmål ble det påvist effekt på vektreduksjon. En av oversiktsartiklene kunne ikke konkludere med effekt på vektreduksjon, en annen viste effekt på vektreduksjon. Oppfølgingtiden etter studiene har vært for kort for å si noe om langtidseffekt av mindfulness baserte intervensjoner, i tilegg er det foretatt få randomisert kontrollerte (RCT) studier. Man anser at mindfulness kombinert med] intervensjoner fokusert på vektreduksjon kan bidra til vedvarende vektreduksjon, men det krever ytterligere forskning og langtidsoppfølging for å vurdere dette.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8186
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7772
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700en_US
dc.titleOvervekt og Mindfulness. Et litteraturstudie om bruk av mindfulness i overvektsbehandling.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record