Show simple item record

dc.contributor.advisorAndersson, Lars-Jøran
dc.contributor.advisorFilseth, Ole Magnus
dc.contributor.authorJohansen, Jostein Magnus
dc.date.accessioned2015-10-08T10:20:38Z
dc.date.available2015-10-08T10:20:38Z
dc.date.issued2015-09-01
dc.description.abstractResyme Formålet med oppgaven Gi en litteraturbasert vurdering av ulike triagesystemer i den akuttmedisinske kjeden i Norge. Kartlegge hvordan triagesystemet RETTS er implementert i bilambulansetjenesten ved UNN HF, og dokumentere ventetid for bilambulansene ved overlevering av pasienter til akuttmottaket ved UNN Tromsø. Gjennom strukturerte intervjuer og åpne spørsmål få et inntrykk av motivasjonen til ambulansearbeidere for å utføre prehospital triage. Metode 1. Litteraturstudie av prinsipper for triage, ulike triagesystemer og deres utbredelse og bruk i Norge. Informasjonen i litteraturdelen er hovedsakelig hentet fra artikler funnet gjennom ikke-systematiske biblioteksøk ved UIT (Oria.no). De fleste av artiklene er hentet fra PubMed. 2. Dokumentasjon av prehospital bruk av RETTS i UNN HF. a. Kvantitativ del: Fortløpende gjennomgang av 156 ambulansejournaler fra både by- og distriktsambulanser som leverte pasienter til UNN Troms i tidsrommet 31.03.15-14.04.15 for å kartlegge triageandel og kvalitet på utført triage målt etter hvor fullstendig triageskjemaet er fylt og andelen logiske feil ved utfylling. Finne overleveringstid for pasienter fra bilambulanse til akuttmottak. Strukturert intervju av et utvalg ambulansearbeidere ved ambulansestasjonen ved UNN Tromsø. b. Kvalitativ del: Egenobservasjoner basert på hospitering på både by- og distriktsambulanser i UNN HF, AMK, samt ulike akuttmottak i Helse Nord. Åpne spørsmål til et utvalg ambulansearbeidere. Resultater 12 av 19 ambulansetjenester i Norge benytter RETTS, deriblant alle helseforetak i Helse Nord. 3 tjenester benytter lokaltilpassede systemer, mens bare en tjeneste bruker et annet, internasjonalt kjent triagesystem. Ved UNN Tromsø ble 67% av alle pasienter triagert prehospitalt i registreringsperioden. Av de som blir triagert prehospitalt er det relativt få feiltriageringer, totalt 11,4%. Gjennomsnittlig overleveringstid er 15,3 minutt. Overleveringstiden er lavere for pasienter med høy hastegrad. Overleveringstiden i akuttmottaket oppfattes som for lang av et flertall av ambulansearbeiderne. Konklusjon Triageandelen ved ambulansetjenesten UNN HF er lavere enn intrahospital triageandel ved UNN Tromsø og lavere enn i en sammenlignbar ambulansetjeneste som bruker samme triagesystem. Den lave triageandelen kan skyldes manglende motivasjon hos ambulansearbeiderne.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8201
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7785
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectTriageen_US
dc.subjectø.hjelpen_US
dc.subjectRETTSen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700en_US
dc.titleTriage av ø.hjelpspasienter i den akuttmedisinske kjede. Ulike triagesystemer, nytten av triage og faktisk bruk av triagesystemet RETTS ved UNN Tromsø.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)