Show simple item record

dc.contributor.authorAmundsen, Per-Arne
dc.contributor.authorSmalås, Aslak
dc.contributor.authorKnudsen, Rune
dc.contributor.authorKristoffersen, Roar
dc.contributor.authorSiwertsson, Anna
dc.contributor.authorKlemetsen, Anders
dc.date.accessioned2015-10-15T10:45:48Z
dc.date.available2015-10-15T10:45:48Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractOverbefolka fiskebestander er et stort problem i mange av våre innsjøer. Det typiske kjennetegnet er en stor tetthet av gammel, småvokst og mager fisk, gjerne med en høy infeksjon av parasitter. Hardt uttynningsfiske har vært foreslått som et mulig botemiddel, men selv om det har vært gjort mange forsøk på å komme problemet til livs, er det få som har lyktes. Denne rapporten oppsummerer en langsiktig forsknings- og kultiveringsinnsats i Takvatnet – et unikt samarbeidsprosjekt mellom forskere, grunneiere og fiskere som trolig representerer det mest vellykkede og best dokumenterte uttynningsfisketiltaket som noen gang har vært gjennomført. Røyebestanden i Takvatnet, Troms, var på slutten av 1980-tallet sterkt overbefolka. Fra 1984 til 1989 ble det gjennomført et omfattende uttynningsfiske ved hjelp av teiner, og totalt ble det tatt ut nærmere 700.000 smårøye med ei total vekt på 31.3 tonn. Tiltaket har hatt en formidabel effekt på fiskebestanden i innsjøen. Da uttynningsfisket ble avsluttet, var tettheten av røye redusert til ca. 1/5 av tettheten i den overbefolka bestanden, noe som blant annet ga seg utslag i bedre næringsforhold og stor vekstøkning for den gjenværende fisken. Ørreten, som nesten var blitt borte fra vatnet da røyebestanden var overbefolka, har kommet sterkt tilbake, og de siste 10-15 årene har det vært en god balanse mellom storvokst ørret og røye av god kvalitet i vatnet. Rapporten tar for seg historikken og gjennomføringen av uttynningsfisket i Takvatnet, sammenfatter de viktigste kultiveringseffektene og endringene i fiskebestandene, og oppsummerer viktig lærdom og kunnskap for kultivering og forvaltning av andre fiskevatn.en_US
dc.identifier.citationSeptentrio Reports, 2015:5en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1277089
dc.identifier.doi10.7557/7.3420
dc.identifier.issn2387-4597
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8213
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7797
dc.language.isonoben_US
dc.publisherSeptentrio Academic Publishingen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectRøyeen_US
dc.subjectØrreten_US
dc.subjectFiskevatnen_US
dc.subjectOverbefolka fiskebestanderen_US
dc.subjectUttynningsfiskeen_US
dc.subjectKultiveringen_US
dc.subjectAdaptiv overvåkning og forvaltningen_US
dc.subjectØkologien_US
dc.subjectParasitteren_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920en_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920en_US
dc.titleTakvatnprosjektet - Forskning og kultivering av en overbefolka røyeberstanden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record