Show simple item record

dc.contributor.advisorBendiksen, Lena R.L.
dc.contributor.authorArnesen, Haakon Rognsaa
dc.date.accessioned2016-01-12T10:19:37Z
dc.date.available2016-01-12T10:19:37Z
dc.date.issued2015-05-03
dc.description.abstractI Norge bor over 10500 barn i fosterhjem. Mange av disse har vært fosterhjemsplassert i lang tid, samtidig som de har opprettholdt kontakt med sine biologiske familie. I mange av disse tilfellene kan det oppstå spørsmål om det skal gis samtykke til adopsjon, og om det i så fall skal være en kontakt mellom barnet og dets biologiske foreldre. Temaet for avhandlingen er adopsjon med besøkskontakt etter barnevernloven § 4-20a. Regelen ivaretar både de fordeler en adopsjon medfører, samtidig som barnet sikres en viss kontakt med sitt biologiske opphav. Bestemmelsen og bruken av den reiser en rekke problemstillinger. En del av disse er knyttet til bestemmelsens innhold. Dette gjelder for det første hva besøkskontakt er, hvem det kan fastsettes kontakt for og hvilken bistand barneverntjenesten skal gi. I tillegg reiser adopsjon med besøkskontakt spørsmål knyttet til om terskelen for å gi adopsjonssamtykke er senket. Grensen mellom når det skal velges omsorgsovertakelse med samværsrett eller adopsjon med besøkskontakt er vanskelig å fastslå. I siste del vil noen spørsmål knyttet til barns rettssikkerhet ved besøkskontakt bli drøftet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8367
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7943
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDJUR-3902en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Offentlig rett: 343en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Public law: 343en_US
dc.titleAdopsjon med besøkskontakten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record