Show simple item record

dc.contributor.advisorFause, Anett Beatrix Osnes
dc.contributor.authorIversen, Erik Magnus
dc.date.accessioned2016-01-12T10:28:24Z
dc.date.available2016-01-12T10:28:24Z
dc.date.issued2015-05-04
dc.description.abstractTema for oppgaven er i hvilken grad statenes positive plikter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 8 innebærer at statene har plikt til å gjøre private personers inngrep i den enkeltes privatliv straffbare etter intern rett. Finnes det en slik plikt, og i så tilfelle, hvilke momenter er det Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) legger vekt på i sin argumentasjon? Den enkelte har rett til respekt for sitt privatliv, og statene har en plikt til å sikre at også privatpersoner unngår å gjøre inngrep i andres privatliv. Skal dette skje gjennom strafferetten eller gjennom andre bestemmelser, som for eksempel erstatningsretten? Jeg går i oppgaven gjennom praksis fra domstolen knyttet til rettsgodet "private life" og ser på de ulike begrepene som benyttes. Jeg gjør også noen refleksjoner om EMDs kriterier holdt opp mot norsk rett.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8370
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7946
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDJUR-3902en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::International law: 344en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Folkerett: 344en_US
dc.titleKrever menneskerettighetene kriminalisering? En analyse av om statene må kriminalisere inngripende atferd i den enkeltes privatliv for å oppfylle sine forpliktelser etter EMK artikkel 8en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record