Show simple item record

dc.contributor.authorArntzen, Svein kristian
dc.date.accessioned2016-02-22T14:27:16Z
dc.date.available2016-02-22T14:27:16Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractDrøftingen tar utgangspunkt i at fiskerisystemet for kystfartøygruppen forskjellsbehandler fiskerne ut fra eierskap til enkeltfartøy i lukkede grupper. Dette innebærer at den som ønsker å drive ervervsmessig fiske i de lukkede fiskerier, i de fleste tilfeller er henvist til å erverve fartøy med kvotefaktorer. Dermed betaler vedkommende vederlag for retten til høsting av en ressurs som er tildelt gratis, og som ligger til fellesskapet. I denne artikkel hevdes at reelle vurderinger av alternative fiskerisystemer uten bruk av omsettelige kvotefaktorer mangler hos fiskerimyndighetene. Dermed synes forskjellsbehandlingen i dagens system ikke å være avveid i en slik grad som kan kreves etter Grl. § 98. Artikkelen inngår i et forskningsprosjekt om kommersiell utnytting av viltlevende marine ressurser ved K.G. Jebsen-senter for havrett.en_US
dc.identifier.citationLov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 2015, 54(3):133-153en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1240102
dc.identifier.issn0024-6980
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8530
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8106
dc.language.isonoben_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Fiskerirett: 348en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Fishery law: 348en_US
dc.title"Just let sleeping dogs lie?" -Om forskjellsbehandlingen i kystfartøygruppen og Grunnloven § 98en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record