Show simple item record

dc.contributor.authorAamold, Svein
dc.date.accessioned2016-03-02T14:34:14Z
dc.date.available2016-03-02T14:34:14Z
dc.date.issued2015-12-10
dc.description.abstractArkitekturens oppgaver går ut over det å legge til rette for våre materielle omgivelser, og omfatter både kulturelle og åndelige behov. Tradisjonelt knyttes også en sentral side ved skulpturen til slike anliggender. Arkitekter, byggherrer, planleggere, billedhoggere og andre involverte tumler med komplekse problemer ikke bare når det gjelder fysiske og materielle løsninger, men også i forhold til spørsmål om bruk og betydning. I dette berøres to områder som ikke må forstås som atskilte. Det ene kan kalles det estetiske, det andre det representative eller symbolske. Det estetiske ble gjerne knyttet til spørsmål om form, proporsjon, komposisjon, planløsning, materialvalg, behandling av lys, forholdet mellom ute og inne, forholdet til omgivelsene, osv. – i korthet det som legger til rette for vår sansemessige og i fenomenologisk forstand kroppslige opplevelse. Det representative eller symbolske berører spørsmål om verkets mening, dets motiv og dets forhold til det vi i vid forstand kan kalle fellesskapets kultur- og åndsliv. Slike temaer ble satt på spissen fra begynnelsen av det 20. århundre, særlig knyttet til modernismen. De berører i alle fall tre perspektiver. For det første forestillingen at skulptur og arkitektur er særegne og i siste instans autonome media. For det andre spørsmål om bygningers og skulpturers plass i samfunnslivet. For det tredje tanken om et mulig samvirke mellom arkitektur og skulptur.en_US
dc.descriptionPublished version also available at <a href=http://dx.doi.org/10.7557/13.3682>http://dx.doi.org/10.7557/13.3682</a>en_US
dc.identifier.citationNordlit 2015(36):107-128en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1333665
dc.identifier.doi10.7557/13.3682
dc.identifier.issn1503-2086
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8617
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8226
dc.language.isonoben_US
dc.publisherSeptentrio Academic Publishingen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kunsthistorie: 120en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History of art: 120en_US
dc.titleSpesialisering eller samvirke? Om skulptur og arkitektur i gjenreisnings- og vekstårene etter andre verdenskrigen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record