Show simple item record

dc.contributor.advisorTalseth, Anne-Grethe
dc.contributor.authorHaugli, Marita
dc.date.accessioned2016-03-17T10:19:19Z
dc.date.available2016-03-17T10:19:19Z
dc.date.issued2015-10-01
dc.description.abstractBakgrunn: Formålet med studien er å undersøke helsesøster sine utfordringer i møte med barn og unges psykososiale vansker. Hensikten er å bidra med kunnskap og forståelse vedrørende forebyggende arbeid til barn og unge og hvilke forhold som gjør seg gjeldende innafor et sammensatt og komplekst fagområde. Problemstilling: Hvilke utfordringer møter helsesøster i arbeidet med barn og unges psykososiale vansker? Teori: Tidligere forskning rundt psykososial tematikk hos barn og unge, hvor forebygging og psykisk helse er sentrale begreper. Systemteori som innbefatter Bronfenbrenner sin bioøkologiske utviklingsmodell for helhetlig forståelse og tilnærming. Metode: Kvalitativ metode med en hermeneutisk fenomenologisk tilnærming med bruk av. Studiens utvalg er bestående av fire helsesøstre hvor alle er tilknyttet helsøstertjenesten og med flere års erfaring i skolehelsetjenesten. Helsesøstrene ble intervjuet ved bruk av en semistrukturert intervjuguide. Datamaterialet ble systematisk analysert ved anvendelse av Malteruds modifikasjon av Giorgis fenomenologiske analyse. Resultater: Resultatene viser til utfordringer for helsesøster på ulike nivåer. Disse omhandler sammensatte vansker hos barnet hvor vanskene kan bidra til utfordringer knytta til å etablere en trygg relasjon mellom barn og helsesøster. Mangel på ressurser begrenser helsesøster sine muligheter for individuell oppfølging. Videre er samarbeid med skolen en utfordring på grunn av ulik problemforståelse av barna. Helsesøster er i behov av formalisert samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Det er videre behov for økt kunnskap hos barn og unge, på skolen og i helsesøsters fagfelt. Konklusjon: Forebygging av psykososiale vansker hos barn og unge er en utfordring med de ressurser helsesøster har tilgjengelig i skolehelsetjenesten. Nøkkelord: Helsesøster, barn og unge, psykososiale vansker, psykisk helse, forebygging, skolehelsetjeneste.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9003
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8579
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3902
dc.subjectPsykisk helseen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.titleHelsesøster sine utfordringer i skolehelsetjenesten. En kvalitativ studie av hvilke utfordringer helsesøster møter i arbeidet med barn og unges psykososiale vanskeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record