Show simple item record

dc.contributor.advisorNormann, Britt
dc.contributor.authorKnudsen, Gunn-Kristin
dc.date.accessioned2014-08-28T05:08:17Z
dc.date.accessioned2016-05-18T14:08:40Z
dc.date.available2016-05-18T14:08:40Z
dc.date.issued2014-05-07
dc.description.abstractBakgrunn: Gangroboten Ekso fra EksoBionic er blitt tatt i bruk i Norge. Selv om brukermevikning er fremholdt som en viktig del av kunnskapsbasert praksis, er det få studier som undersøker brukererfaringene med exoskeleton robotteknologi. Hensikten er å få innsikt i hvordan pasienter med ryggmargsskader erfarer gange med Ekso, og relatere dette til nevrologisk fysioterapi Materiale og metode: Semistrukturert kvalitativt forskningsintervju er valgt som metode, tre informanter med ulike utfall etter en ryggmargsskade er intervjuet etter trening med Ekso. Det er gjennomført temabasert analyse som ledet fram til to hovedtema. Studien er forankret i en fenomenologisk hermeneutisk vitenskapstradisjon. Resultater og funn: Sentrale tema i studien er forholdet mellom kropp og selv samt samhandlingen mellom menneske og robot. Noen av kontrastene som fremheves i studien er forskjellene mellom sittende og stående, følelse av å være fri og fastlåst samt kontroll versus mangel på kontroll. Bruk av Ekso synes å påvirke informantenes sense of ownership, sense of agency kroppsskjema og kroppsbilde og forståelsen av seg selv i tid og rom. Informantenes historier indikerer at gange og bruk av rullestol innebærer noe mer enn å komme seg fra ett sted til ett annet og berører grunnleggende aspekter ved å være menneske. Dette vitner om et behov for at fysioterapeuter har et bevisst forhold til hvordan de tenker om, og forholder seg til pasienter som kroppssubjekter og et behov for etisk refleksjon over bruk av høyteknologiske hjelpemidler i nevrologisk fysioterapi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9168
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8711
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3990en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en_US
dc.title”Du kommer på nivå med alle andre”. Pasienter med ryggmargsskade sine erfaringer med å gå med gangroboten Ekso.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)