Show simple item record

dc.contributor.advisorJørgensen, Lone
dc.contributor.authorBjerke, Kari Marte
dc.date.accessioned2014-08-28T05:07:56Z
dc.date.accessioned2016-05-19T08:41:14Z
dc.date.available2016-05-19T08:41:14Z
dc.date.issued2014-05-07
dc.description.abstractBakgrunn: Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities (CPCHILD) er et foreldrebasert spørreskjema som ble utviklet som et sykdomsspesifikkt måleverktøy for å måle helserelatert livskvalitet (HRQL) i den hensikt å kunne evaluere ulike intervensjoner som barn med alvorlig grad av CP gjennomgår. Skjemaet er oversatt til norsk, men ikke undersøkt for validitet og reliabilitet. Hensikt: Vurdere test-retest reliabilitet av den norske versjonen av CPCHILD. Design: Metodedesign som undersøker test-retest reliabilitet. Metode: Deltakerne var foreldre av barn med CP, utvalgt delvis strategisk fra Cerebral Parese Oppfølgingsprogram (CPOP) registeret. Spørreskjemaene ble distribuert via post med cirka tre ukers mellomrom mellom test og retest. «Intraclass Correlation Coeffisient» (ICC 1.1 og ICC 3.1), Cohen’s kappa ble benyttet og beregning av«within-subject standard deviation» (sw) og «smallest detectable difference» (SDD) ble utført. Resultater og komklusjon:n=26. Studien viser varierende grad av test-retest reliabilitet av CPCHILD for barn med CP uavhengig av GMFCS-nivå. Total- og delscore viser meget høy eller høy grad av enighet(ICC > 0,77), mens majoriteten av de individuelle spørsmålene (82,5%) viser moderat eller lavere grad av enighet (k <0,41). Det er liten målefeil ved totalscore, større for delscorene. Begrensinger: Hele poengskalaen benyttes ikke ved 19 av spørsmålene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9175
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8734
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3990en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en_US
dc.titleTest-retest av spørreskjemaet Caregiver Priorities & Child Health Index of Life with Disabilities (CPCHILD)en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)