Show simple item record

dc.contributor.advisorNorum, Jan
dc.contributor.authorAngelsen, Hallvard
dc.date.accessioned2014-09-16T05:08:14Z
dc.date.accessioned2016-05-30T08:05:00Z
dc.date.available2016-05-30T08:05:00Z
dc.date.issued2014-05-22
dc.description.abstractBakgrunn: Helse- og omsorgsdepartementets (HODs) plan for fødselsomsorgen i Norge stiller strenge kvalitetskrav til fødetilbudet. Disse tar utgangspunkt i et differensiert tilbud organisert i tre nivåer: Kvinneklinikker, fødeavdelinger og jordmorstyrte fødestuer. Med strengere seleksjonskriterier blir det stadig færre fødsler ved de jordmorstyrte enhetene. Dette kan utfordre kostnadseffektiviteten ved de mindre enhetene. Materiale og metode: I denne studien er det gjort en kostnad-minimumanalyse av konsekvenser ved nedlegging av fødestuene på Helgeland. Pasientmaterialet er basert på de fødende på Helgeland i perioden 2010-2012. Data er innhentet fra Medisinsk fødselsregister (MFR) og helseforetaket Helgelandssykehuset (HSYK HF). Resultat: I studien er det påvist at en endring i fødselsstrukturen på Helgeland fra fire fødeenheter til to fødeavdelinger kan gi en årlig netto besparelse på 5,6 millioner kroner. Fødende ved fødestuene på Helgeland vil få en økt reisetid på om lag 90 minutter. Totalt for alle fødende på Helgeland vil økningen i reisetid bli 11 minutter. Dataene for kvalitet i fødselsomsorgen i HSYK er gode, og vi antar disse vil forbli uendrede ved en strukturendring. Konklusjon: En nedleggelse av fødestuene på Helgeland gir en betydelig økonomisk besparelse, og en akseptabel økning i reisetid.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9251
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8808
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk: 803en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Epidemiology medical and dental statistics: 803en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756en_US
dc.titleOrganiseringen av fødetilbudet i Helgelandssykehuset HF - en modellbasert kostnad-minimumanalyseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record