Show simple item record

dc.contributor.advisorLøchen, Maja-Lisa
dc.contributor.advisorTiwari, Sweta
dc.contributor.authorAngell, Maija Stiina
dc.date.accessioned2015-09-05T05:08:17Z
dc.date.accessioned2016-05-30T08:32:53Z
dc.date.available2016-05-30T08:32:53Z
dc.date.issued2015-05-27
dc.description.abstractBakgrunn: Atrieflimmer er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen med en prevalens på 1-2% i befolkningen. Denne studien undersøker prevalensen av selvrapportert atrieflimmer i ulike aldersgrupper hos menn og kvinner, i tillegg til relasjonen til kjente risikofaktorer. Vi har også undersøkt samsvaret mellom selvrapportert atrieflimmer og validert klinisk atrieflimmer basert på journaldata fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Metode: Vi gjennomførte en tverrsnittsundersøkelse basert på data fra den sjette Tromsøundersøkelsen fra 2007-2008. 12526 deltagere i alderen 30-87 år svarte på spørsmålet om selvrapportert atrieflimmer (6664 kvinner og 5862 menn) og ble inkludert i studien. Målinger av blodtrykk, hjertefrekvens, høyde, vekt og totalkolesterol ble gjort og informasjon om levevaner, sykdom og behandling ble hentet fra spørreskjema. Multivariate regresjonsanalyser ble gjort for å finne odds ratio (OR) for assosiasjoner mellom uavhengige variabler og selvrapportert atrieflimmer. Journaldata fra UNN ble brukt for å undersøke hvor mange av deltagerne som hadde en klinisk atrieflimmerdiagnose ved sykehuset. Resultater: Forekomsten av selvrapportert atrieflimmer økte med økende alder, med en mann:kvinne- ratio på 1,28:1. Prevalensen hos kvinner økte fra 1,8% i aldersgruppen <49 år til 17,7% i aldersgruppen >80 år. For menn økte prevalensen fra 3,0% i aldersgruppen <49 år til 18,3% i aldersgruppen >80 år. Menn hadde økt risiko for atrieflimmer (OR 1,20 95% KI 1,00–1,43), sammenlignet med kvinner. Alder (OR 1,05 95% KI 1,04-1,06), KMI (OR 1,03 95% KI 1,00-1,05), diabetes (OR 1,69 95% KI 1,26-2,27) og tidligere hjerteinfarkt (OR 2,10 95% KI 1,59-2,76) var også signifikante risikofaktorer for selvrapportert atrieflimmer. Selvrapportert atrieflimmer hadde en sensitivitet på 69,7 % og positiv prediktiv verdi 49,4 %. Konklusjon: Forekomsten av atrieflimmer økte med økende alder. I tillegg til alder var kjønn, KMI, diabetes og tidligere hjerteinfarkt signifikante risikofaktorer for atrieflimmer.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9253
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8810
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk: 803en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Epidemiology medical and dental statistics: 803en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en_US
dc.titlePrevalens og risikofaktorer for selvrapportert atrieflimmer hos menn og kvinner. Tromsøundersøkelsen.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)