Show simple item record

dc.contributor.advisorSkov Simonsen, Gunnar
dc.contributor.authorRønbeck, Karl Fredrik
dc.date.accessioned2015-09-05T05:08:04Z
dc.date.accessioned2016-06-01T10:33:44Z
dc.date.available2016-06-01T10:33:44Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.description.abstractBakgrunn: Intensjonen med oppgaven er primært å undersøke hvilke konsekvenser antibiotikaresistens har i et samfunn – utgjør det et folkehelseproblem? I denne konteksten er det derfor interessant å ta for seg hvordan resistens påvirker morbiditeten, mortaliteten og økonomien i et samfunn. Sekundært vil det undersøkes om Norge faktisk er et foregangsland når det gjelder bruk av antibiotika i forhold til andre land i Europa. Metode: Oppgaven er et litteraturstudium, som baserer seg på et ikke-systematisk utvalg av artikler og rapporter av vitenskapelig karakter. Selve oppgaven er inndelt i to deler. Første del gir et innblikk i hva antibiotikaresistens er og hvordan det oppstår. I tillegg vil oppgaven belyse forbruket og status i Norge – sammenlignet med situasjonen i Europa for øvrig. Siste del av oppgaven omhandler ringvirkningene av antibiotikaresistens, og hvilken betydning den har i et folkehelseperspektiv. Konsekvensene av antibiotikaresistens: Majoriteten av studiene viser at infeksjoner med resistente bakterier gir økt morbiditet, mortalitet og økte kostnader – sammenlignet med pasienter som behandles på grunn av infeksjoner med antibiotika sensitive bakterier. Norge har lav forekomst av MRSA, sammenlignet med flere andre land i Europa. Forekomsten i Norge ligger på 1,3 prosent, mens hoveddelen av de europeiske landene ligger på 20 prosent. Konklusjon: Litteraturen viser at infeksjoner med resistente bakterier fører til en signifikant høyere morbiditet, mortalitet og økte kostnader enn infeksjoner med antibiotika sensitive bakterier. Disse konsekvensene er en utfordring for samfunnet i dag – og må kunne defineres som et folkehelseproblem. Sammenlignet med resten av Europa har Norge en lav forekomst av resistente bakterier, som MRSA.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9276
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8834
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750en_US
dc.titleAntibiotikaresistens som folkehelseproblem. Hva betyr det i et folkehelseperspektiv?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record