Show simple item record

dc.contributor.advisorHjelle, Line Veronika
dc.contributor.advisorSagstuen Haugnes, Hege
dc.contributor.authorMyrflott, Christian
dc.contributor.authorEidissen, Silje-Irén
dc.date.accessioned2014-01-08T06:09:46Z
dc.date.accessioned2016-06-01T11:38:40Z
dc.date.available2016-06-01T11:38:40Z
dc.date.issued2013-06-01
dc.description.abstractMetode: Vi gikk gjennom 564 pasienter som i perioden 1.1.2000-15.12.2010 hadde diagnosekode C64, nyrekreft, dette resulterte i 34 pasienter som oppfylte inklusjonskriteriene våre om å ha mottatt medikamentell behandling mot metastasert nyrekreft. Pasienter med manglende data ble ikke inkludert i studien. Studien er et kvalitetssikringsprosjekt ved kreftavdelingen på UNN. Endepunkt er definert som død eller studiens sluttdato. Resultat: Av inkluderte 34 pasienter var det 11 (32 %) pasienter som mottok interferon som førstelinjebehandling (heretter kalt interferongruppen), mens 23 (68 %) pasienter mottok sunitinib eller sorafenib som førstelinjebehandling (heretter kalt nib-gruppen). Median varighet av første behandling blant de som mottok interferonbehandling var 2 måneder (0-6 måneder). For sunitinib/sorafenib var tilsvarende tid 3,5 måneder (0-51). Median total overlevelse (tid A) for interferongruppen var 31 måneder (12-82), versus 19 måneder (2-80) for nib-gruppen (p=0,07). Tiden fra første behandling startet til endepunkt var 31 måneder (5-51) for interferongruppen mens den for nib-gruppen var 11 måneder (0-55). I interferongruppen hadde 55 % av pasientene metastaser ved diagnosetidspunkt, mens det i nib-gruppen var hele 87 % som hadde metastasert sykdom. (p=0,04) Alle som var med i studien utviklet metastaser etter hvert. Dette var et av inklusjonskriteriene. Alle pasientene i interferongruppen var nefrektomerte mot bare litt over halvparten i nib-gruppen. I interferongruppen var bivirkninger viktigste årsak til avsluttet behandling, mens det for nib-gruppen var progresjon. (p=0,02)en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9280
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8839
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen_US
dc.publisherUniversity of Tromsøen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Oncology: 762en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Onkologi: 762en_US
dc.titleKvalitetssikring av medikamentell behandling av metastasert nyrecellekarsinom ved UNN.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record