Show simple item record

dc.contributor.advisorLappegård, Knut Tore
dc.contributor.authorSteinholt, Ingeborg Haug
dc.date.accessioned2015-09-05T05:09:38Z
dc.date.accessioned2016-06-01T11:51:40Z
dc.date.available2016-06-01T11:51:40Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.description.abstractNorge ligger lavere enn andre land i Vest-Europa på European Heart Rythm Association (EHRA) sin statistikk over implanterte pacemakere (IPG), Implanterbar Cardioverter-Defibrilator (ICD) og Cardiac Resynchronization Therapy (CRT). I fagmiljøene er det uenighet om hvorfor det er slik, men sentrale aktører har argumentert for en sentralisering av implantasjonskirurgien for å bedre situasjonen. Har de store implantasjonssentra en høyere implantasjonsrate enn de små? For å se om det er noen geografiske forskjeller i implantasjonsrate i blant de tre implantasjonssentrene i Nord-Norge har vi i denne oppgaven gått gjennom 1300 nyimplantasjoner av pacemakere og 256 nyimplantasjoner av CRT eller ICD i perioden 2010 til 2014, og registrert pasientens boområde. Resultat: Pacemaker Nasjonalt hadde Norge en implantasjonsrate på 671 pr million innbyggere i 2013. Denne oppgaven har funnet at gjennomsnittlig implantasjonsrate i Helse Nord varierer mye mellom de tre regionale implantasjonssentrene. UNN ligger lavest med et gjennomsnitt på 374 pr million, NLSH på 671 pr million og HLSH på 952 pr million. Alle forskjeller mellom sykehusene (UNN/NLSH, UNN/HLSH og NLSH/HLSH) er statistisk signifikant. ICD og CRT Nasjonal implantasjonsrate for henholdsvis ICD og CRT 199 pr million og 77 pr million, noe som gir samlet implantasjonstrate for ICD og CRT på 138 pr million. I Helse Nord er implantasjonsraten 95 pr million for pasienter som sokner til UNN (inkl. Finnmarkssykehuset), 117 pr million ved NLSH og 142 pr million ved HLSH. Forskjellene mellom sykehusene er ikke statistisk signifikant, men gjennomsnittet på 118 pr million er lavere enn nasjonalt gjennomsnitt. Konklusjon: Det er store nasjonale og regionale forskjeller i implantasjonsrate. Denne oppgaven kan ikke konkludere med noen sikre årsaker til dette, men viser at større sentra ikke nødvendigvis har høyere implantasjonsrate, og at en sentralisering dermed ikke nødvendigvis vil føre til heving av Norge på internasjonal implantasjonsstatistikk.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9284
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8843
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Kardiologi: 771en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Cardiology: 771en_US
dc.titleGeografiske forskjeller i implantasjon av pacemaker, ICD og CRT i Nord-Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)