Show simple item record

dc.contributor.advisorOdeh, Francis
dc.contributor.authorChruickshank, Therese Othelie
dc.date.accessioned2015-09-05T05:08:08Z
dc.date.accessioned2016-06-01T12:30:50Z
dc.date.available2016-06-01T12:30:50Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.description.abstractPosteriort reversibelt encefalopati syndrom (PRES) er et potensielt reversibelt nevrotoksisk syndrom med flere ulike bakenforliggende årsaker, hvor de vanligste er preeklampsi og eklampsi, hypertensjon, sepsis, autoimmune bindevevssykdommer, og immunsvekkende agenter. Klinisk presenterer PRES seg med forbigående nevrologiske symptomer som hodepine, endret mental status, krampeanfall, og synsforstyrrelser.1 MR cerebrum er karakterisert av et vasogent ødem parieto-oksipitalt.2 Symptomene og de nevroradiologiske funnene ved PRES er felles hos de ulike etiologiene til syndromet. Hva som er selve triggeren bak den patofysiologiske mekanismen til PRES forblir kontroversielt, men det vasogene ødemet sett ved PRES oppstår på grunn av en svikt i blod-hjerne barrierens (BBB) evne til å opprettholde rommet med intravaskulær væske. Denne litteraturstudien vil fokusere på å gjennomgå og oppsummere relevante publiserte artikler som omhandler PRES, og egne kasuistikker (nevrologisk avdeling ved Nordlandssykehuset Hf Bodø), med fokus på etiologi, klinisk presentasjon, kliniske funn, patofysiologiske mekanisme og behandling. I problemstillingen drøftes graden av PRES´ antatte reversibilitet, og om de aktuelle publiserte artikler og kasuistikker støtter eller ikke støtter dette. Konklusjon: Selv om PRES originalt ble beskrevet som et posteriort fenomen med predileksjonssted i de parieto-oksipitale regioner,1 er atypiske lokalisasjoner en vanlig presentasjon hos mange pasienter.2 Det er essensielt at klinikeren kjenner til disse for korrekt diagnostisering av syndromet. PRES´ reversibilitet avhenger av streng blodtrykkskontroll og/eller fjerning av den underliggende årsaken. Manglende evne til å gjenkjenne PRES kan føre til irreversibel hjerneskade, koma og død. Potensielt reversibelt encefalopati syndrom er et mer passende navn.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9286
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8837
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Nevrologi: 752en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Neurology: 752en_US
dc.titlePosteriort reversibelt encefalopati syndrom (PRES). En tilstand i flere utgaver.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record