Show simple item record

dc.contributor.advisorUlvund, Stein Erik
dc.contributor.authorPedersen, Linda Kristin
dc.contributor.authorPedersen, Mette Ness
dc.date.accessioned2016-06-30T07:51:11Z
dc.date.available2016-06-30T07:51:11Z
dc.date.issued2016-05-17
dc.description.abstractDet ble i 2012 gitt ut Norges offentlige utredninger, nr. 5, Bedre beskyttelse av barns utvikling (NOU 2012:5). Her ble det lagt frem flere anbefalinger som kunne bidra til å bedre barnevernets praksis. Denne oppgaven ser nærmere på noen av forslagene til NOU 2012:5, herunder forslaget om å innføre det utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp. Oppgavens problemstilling er: Hva er den teoretiske forankringen til det utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp, og hvilke implikasjoner har dette for barnevernets tiltaksarbeid? Oppgaven har todelt problemstilling og i første del gjennomføres en teori- og litteraturstudie for å presentere og drøfte det teoretiske grunnlaget for det utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp. For å besvare andre del av problemstillingen er det gjennomført en dokumentanalyse av høringsuttalelsene til NOU 2012:5 for å vise hvordan det nye prinsippet kan ha implikasjoner for barnevernets tiltaksarbeid. Nøkkelord: barnevern, NOU 2012:5, tilknytningsteori, det utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp, dokumentanalyseen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9356
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8914
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3980
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social work: 360en_US
dc.subjectBarnevernen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.titleHva er den teoretiske forankringen til det utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp, og hvilke implikasjoner har dette for barnevernets tiltaksarbeid?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record