Show simple item record

dc.contributor.advisorMargrete, Gaski
dc.contributor.authorOlsen, Ingelin Christin Evensen
dc.date.accessioned2016-07-12T13:07:32Z
dc.date.available2016-07-12T13:07:32Z
dc.date.issued2016-05-26
dc.description.abstractFormål: Diabetes mellitus type II er et økende problem i dagens samfunn. Sykdommen påvirker enkeltpersoner, både i det daglige liv, men også med alvorlige komplikasjoner. Forekomsten er økende på verdensbasis. I den vestlige verden er en stor årsak til dette endring i livsstil, med mindre fysisk aktivitet og endret kosthold. Helseforholdene til samer i dagens Norge er ikke et påtrengende problem (1), noe det er generell enighet om at det er for aboriginere i Australia (2). For Australias urbefolkning gjelder dette høy forekomst av livsstilsykdommer, som fedme og diabetes. Jeg ønsker å studere ulikhet i helse mellom urbefolkning og majoritet, og kontrastere utviklingen i helse mellom Australia og Norge. Problemstillingen er å se på om det er økt forekomst av diabetes mellitus type II og om det er økt forekomst risikofaktorer for sykdommen blant urbefolkningen sammenlignet med majoritetsbefolkningen. Metode: Dette er en litteraturstudie, som baserer seg på befolkningsbaserte studier fra Norge og Australia. Tre studier og syv rapporter om Norges urbefolkning, og 10 studier om Australias urbefolkning er inkludert. Resultat og diskusjon: Det ses en klart øket forekomst av DM type II blant Australias urbefolkning, i forhold til den generelle befolkningen. En studie beregner livstidsrisiko for å utvikle sykdommen til en av to for aboriginske menn, og to av tre for aboriginske kvinner – en oppsiktsvekkende høy risiko. Flere studier finner også økt forekomst av risikofaktorer for DM type II. De norske studiene om Norges urbefolkning er ikke like entydig. Det er ikke vist klar øket forekomst av DM type II, eller risikofaktorer for sykdommen, hos Norges urbefolkning. Konklusjon:Det ses en tydelig økt forskjell blant Australias urbefolkning og majoritetsbefolkningen når det gjelder forekomst av diabetes og risikofaktorer for sykdom. Slik er det ikke for Norges urbefolkning.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9433
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8991
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Endokrinologi: 774en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Endocrinology: 774en_US
dc.titleHøy forekomst av diabetes mellitus type 2 blant urbefolkninger – Hvorfor er det slik? En sammenligning av to urbefolkninger vs majoritetsbefolkningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record