Show simple item record

dc.contributor.advisorSkjeldestad, Finn Egil
dc.contributor.advisorSørbye, Sveinung Wergeland
dc.contributor.authorUlsund, Marit Askevold
dc.date.accessioned2016-07-12T13:14:22Z
dc.date.available2016-07-12T13:14:22Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.description.abstractBakgrunn: Formålet med denne oppgaven var å kartlegge mulig svikt i screeningprogrammet for livmorhalskreft i Troms og Finnmark i perioden 2000 til 2014. Materiale og metode: Datagrunnlaget som er benyttet i oppgaven er hentet fra laboratorieinformasjonssystemet SymPathy i tidsperioden 01.01.2000 til 31.12.2014. Studiepopulasjonen omfattet 188 kvinner i alderen 20-89 år med livmorhalskreft. Kvinnene var bosatt i Troms og Finnmark. Alle plateepitelkarsinomer, adenokarsinomer og blandingstyper ble inkludert i utvalget. Screeningkategorier ble klassifisert i seks kategorier etter deltagelse i programmet, normale prøver i programmet og ulik grad av manglende oppfølgning ved funn i programmet. Denne inndelingen ble revurdert til tre grupper: oppdaget utenfor programmet, oppdaget i programmet, oppdaget etter manglende oppfølgning i programmet. Alder ble kategorisert i 20-44 år, 45-69 år og 70-89 år. Dataene ble analysert i to tidsperioder: 2000-2007 og 2008-2014. FIGO-stadium ble klassifisert i IA, IB, II og høyere. Alle analyser er gjort i SPSS med kji-kvadrattest med signifikansnivå p <0.05. Resultater: Etter de nye klassifiseringene var det en klar sammenheng mellom alder og screeninghistorikk. De eldre kvinnene med kreft hadde i mindre grad fulgt screeningprogrammet enn de yngre kvinnene med kreft. Kvinner med langtkommet kreft (FIGO-stadium II og høyere) hadde i mindre grad fulgt screeningprogrammet enn kvinner som ble funnet i tidlig stadium. Det ble observert en sammenheng mellom økende alder ved diagnose og sannsynlighet for å bli diagnostisert med FIGO-stadium II eller høyere. Kvinner med kreft som ikke hadde fulgt screeningprogrammet stod for 44,1% av krefttilfellene. Over 50% av kvinnene med kreft i studien, ble oppdaget som et ledd i screeningprogrammet. Konklusjon: Ingen eller manglende deltagelse i screeningprogrammet var en av de største årsakene til at kvinner utviklet livmorhalskreft. Det ble også oppdaget manglende oppfølging av unormale celleprøver, forsinket utredning, svikt i behandling av forstadier, og svikt i oppfølging etter behandling. Et screeningprogram med høyere dekningsgrad, adekvat oppfølging av unormale prøver og liten eller ingen forsinkelse i prøvetaking vil kunne effektivisere programmet. Dermed vil flere krefttilfeller kunne forebygges. Screeningprogrammet vil likevel ikke kunne være 100% effektivt med tanke på forebygging av alle krefttilfeller.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9436
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8994
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Onkologi: 762en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Oncology: 762en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Allmennmedisin: 751en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Family practice: 751en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Generell patologi, patologisk anatomi: 719en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::General pathology, anatomical pathology: 719en_US
dc.titleKlassifisering av svikt i screening blant kvinner fra Troms og Finnmark som fikk diagnostisert livmorhalskreft i årene 2000 til 2014en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)