Show simple item record

dc.contributor.advisorKlingenberg, Claus
dc.contributor.authorRostad, Mia-Kristin
dc.date.accessioned2016-07-12T13:39:39Z
dc.date.available2016-07-12T13:39:39Z
dc.date.issued2016-05-28
dc.description.abstractBakgrunn Premature barn og barn med lav fødselsvekt har økt risiko for hjerneskader i nyfødtperioden, inkludert hjerneblødning (GMH-IVH) og periventrikulær leukomalasi (PVL), som senere kan medføre cerebral parese (CP). GMH-IVH og PVL diagnostiseres på ultralyd i nyfødtperioden, og kan også undersøkes med MR ved behov. I denne oppgaven har jeg sett på forekomsten av hjerneskade i nyfødtperioden og senere utvikling av CP hos barn med fødselsvekt ≤ 2000 g. Metode Retrospektiv studie av barn med fødselsvekt ≤ 2000 g som ble innlagt på Nyfødt Intensivseksjonen, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i 10-årsperioden 01.01.04 – 31.12.13. Informasjonen om barna ble innhentet fra Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister («Neonatalprogrammet»), og barnas elektroniske journal DIPS. Personvernombudet ga tillatelse til innsyn i journalene. Resultater Totalt 531 barn ble inkludert. Tretti (5,6 %) av barna døde. Sytten utviklet CP. Forekomst av CP blant barna var 32 per 1000 levendefødte. Forekomsten for barna i gruppene < 1000 g og 1000 – 1500 g var henholdsvis 42 og 58 per 1000 levendefødte. Det var signifikant økt risiko for CP og død blant gutter. Median CP-diagnosetidspunkt var ved 25 måneder kronologisk alder, 2/3 hadde GMFCS I - III. Ultralyd ble utført på 3/4 av alle barna. Syv av barna med CP hadde normal ultralyd i nyfødtperioden, 6 av disse fikk utført MR i ettertid som viste PVL. Hos 12/17 barn med CP var antagelig PVL årsaken til CP. Alle barn som utviklet CP var inkludert i rutineoppfølgingsprogrammet for premature barn ved UNN. Konklusjon Forekomsten av CP øker med lavere fødselsvekt (FV) og gestasjonsalder (GA). Flertallet av barna med CP har god funksjon. Ultralyd gjøres på de fleste barna, og andel barn med normal ultralyd faller med lavere FV. De fleste barna med CP hadde hatt PVL. Alle barna med CP hadde blitt fulgt opp i rutineoppfølgingsprogrammet, men enkelte ville trolig ikke blitt inkludert under de nasjonale anbefalingene. en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9437
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8995
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Pediatri: 760en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Pediatrics: 760en_US
dc.titleHjerneskade i nyfødtperioden og cerebral parese hos barn med fødselsvekt ≤ 2000 gram behandlet ved Universitetssykehuset Nord-Norge i perioden 01.01.04 - 31.12.13en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record