Show simple item record

dc.contributor.advisorJohansen, May-Lill
dc.contributor.authorNirmalanathan, Ishanee
dc.date.accessioned2016-07-14T08:19:33Z
dc.date.available2016-07-14T08:19:33Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.description.abstractBakgrunn: Fastlegen er for de aller fleste nordmenn den nærmeste kontakten med helsevesenet, den såkalte førstelinjetjenesten. Fastlegen møter pasienter med alle typer problemstillinger og alt fra spedbarn til eldre. For at legen skal forstå problemet er det viktig at pasientene føler de kan åpne seg for legen sin. Denne oppgaven undersøker hvordan barn og unge forholder seg til kommunikasjon med legen, og om dette endrer seg med alderen. Metode: Tre klasser ble inkludert i studien. Barneskoleelevene, ungdomsskoleelevene og VGS-elevene, henholdsvis gruppe 1, 2 og 3, utførte en spørreundersøkelse med meg tilstede. I den selvlagde spørreundersøkelsen var det både en avkrysningsdel og en del med fritekstspørsmål. Før, under og etter spørreundersøkelsen hadde jeg en plenumssamtale med elevene som jeg tok feltnotater fra. Studien benytter dermed mixed methods; både kvantitativ og kvalitativ metode. Resultater: Et stort flertall av elevene visste hvem fastlegen deres var. Av elevene hadde nesten en tredjedel valgt en annen fastlege enn foreldrene sine. De fleste elevene hadde det de kalte «et normalt forhold» til fastlegen sin. De aller fleste stolte på fastlegen, de følte seg ivaretatt i profesjonelle omgivelser og de visste hva taushetsplikten innebar. Konklusjon: Det er lite forskning som ser på endring av ungdoms forhold til fastlegen med økende alder. Funnene i denne pilotstudien er verdt å utforske videre i et større prosjekt.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9468
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9026
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Allmennmedisin: 751en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Family practice: 751en_US
dc.titleDen unge pasienten i allmennpraksisen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)