Show simple item record

dc.contributor.advisorSkjeldestad, Finn Egil
dc.contributor.advisorWifstad, Åge
dc.contributor.authorHaugeberg, Anna Sofie Sævareid
dc.date.accessioned2016-07-14T08:35:50Z
dc.date.available2016-07-14T08:35:50Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.description.abstractBakgrunn: Målet med denne oppgaven er å belyse ulike etiske utfordringer ved informert samtykke ved non-invasiv prenatal testing (NIPT). Materiale og metode: Systematisk litteratursøk i PubMed: 281 resultater, satt til slutt igjen med 16 artikler med tema relevant for oppgaven. Resultater: Det er umulig å informere gravide/par om alle tenkelige følger av screening ved NIPT. Gravide må velge om de vil la seg teste selv om testresultatet ikke er 100% sikkert, og må ved funn ta videre valg uten å vite sikkert hvordan testresultatet uttrykker seg i alvorlighetsgrad av sykelige tilstander hos barnet. Mange gravide ønsker personlig veiledning med helsepersonell i forbindelse med veiledning rundt NIPT, og mange opplever mangel på informasjon. Helsearbeidere sitt syn på samtykkeprosessen, avhenger av om det gjelder invasiv diagnostikk eller NIPT; færre mente det var nødvendig å legge rådgivning og testing til ulike dager, eller nødvendig med skriftlig samtykke fra kvinnen. Konklusjon: Ved NIPT, er mulighetene for testing enorme, og antallet gravide som ønsker å la seg teste, kan ekspandere. Den gravide trenger informasjon om muligheter og begrensninger ved testen, og rom for å stille spørsmål. Det må legges strategier for hvordan valget om å la seg teste, blir frivillig, og at rådgivningen er nøytral.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9472
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9030
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756en_US
dc.titleUtfordringer ved informert samtykke ved non-invasiv prenatal testingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)