Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIrtun, Øivind
dc.contributor.authorHansen, André Styrmo
dc.date.accessioned2016-07-14T08:48:58Z
dc.date.available2016-07-14T08:48:58Z
dc.date.issued2016-06-03
dc.description.abstractBakgrunn for forsøket: Studien er en intern kvalitetsstudie av pasientene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) som hadde fått innlagt Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) i perioden 01.01.2013-31.12.2014. Metode: De aktuelle pasientenes journaler ble gjennomgått våren 2016, og data ble samlet inn før det ble beskrevet med enkel statistikk. Pasientene var i alderen 0-94 år, og det ble samlet inn data om indikasjon, metode for innleggelse av PEG, komplikasjoner, overlevelse og vektendring. Pasientene ble fulgt i ett år etter operasjonen, og komplikasjoner ble registrert i 31 dager etter operasjonen. Resultater: Pasientene på UNN fikk innlagt PEG for en rekke indikasjoner, men over 90% får PEG til ernæring. Den vanligste enkeltindikasjonen var apoplexia cerebri med dysfagi (23,9%). Pull var den vanligste innleggelsesmetoden (71,8%), men for barn var push vanligst (78,9%). 28,2% av pasientene opplevde komplikasjoner, de fleste av disse var små og påvirket ikke allmenntilstand. Overlevelse etter 1, 6 og 12 måneder var henholdsvis: 91,6%, 76,1% og 66,2%. Det ble ikke funnet nok data om vektendring til at vi kunne trekke noen sikker konklusjon. Konklusjon: Pasientene på UNN får hovedsakelig PEG for enteral ernæring. Indikasjonene er omtrent de samme som beskrives andre steder. Det gjøres flest innleggelser med pull-metoden. En god del av pasientene opplever komplikasjoner, men disse er for det meste små. Overlevelsen etter inngrepet er blant de beste i verden.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10037/9475
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9033
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gasteroenterologisk kirurgi: 781en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gastroscopic surgery: 781en_US
dc.titlePerkutan Endoskopisk Gastrostomi (PEG). Indikasjoner, utførelse, komplikasjoner og overlevelseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel