Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Gudrun
dc.contributor.authorKristoffersen, Solveig Johanne
dc.date.accessioned2016-08-30T13:07:49Z
dc.date.available2016-08-30T13:07:49Z
dc.date.issued2016-05-11
dc.description.abstractDenne studien handler om høyteknologisk simulering som praksisforberedende undervisningsform i sykepleierutdanningen, med fokus på studentenes perspektiver og erfaringer etter møtet med pasientene. Problemstillingen er «Høyteknologisk simulering som praksisforberedende undervisningsform i Bachelorutdanningen i sykepleie. Hvilken betydning har det for studentenes sykepleieutøvelse i praksis?» Hensikten med studien er å beskrive fordeler og utfordringer med simulering og med dette bidra til å forbedre kvaliteten av simulering i sykepleiefaget slik at det tilpasses de læresituasjonene studentene møter i praksis. Metode: kvalitativ studie med fokusgruppeintervjuer av Bachelorstudenter i sykepleie etter gjennomførte praksisperioder. Datamaterialet ble bearbeidet og analysert gjennom innholdsanalyse. Resultat: Deltagerne viste til kontekstforskjeller mellom simulering og praksis, noe som gjorde det vanskelig å se sammenhengen. Simulering skapte et positivt og negativt engasjement hos deltagerne. Det å bli synliggjort i simulering samt distraksjon på grunn av tekniske problemer og fokus på dukkens begrensninger fikk betydning for læringsutbyttet i praksis. Til tross for opplevelse av mislykkede simuleringssekvenser, gav refleksjon i praksis simulering mening. Konklusjon: Utdanningen må legge til rette og forberede studentene før simulering for å sikre et godt læringsutbytte i praksis. Refleksjon i debrifing og refleksjon i praksis kan knytte disse to kontekstene sammen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9592
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9144
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSYP-3901
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.titleHøyteknologisk simulering som praksisforberedende undervisningsform i Bachelorutdanningen i sykepleie. Hvilken betydning har det for sykepleierstudentenes sykepleieutøvelse i praksis?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)