Show simple item record

dc.contributor.advisorThornquist, Eline
dc.contributor.authorMosvold, Gunvor
dc.date.accessioned2016-08-31T08:50:40Z
dc.date.available2016-08-31T08:50:40Z
dc.date.issued2016-05-10
dc.description.abstractHensikten med studien er å undersøke psykomotoriske fysioterapeuters forståelse av balansefenomenet, og å finne ut hvordan forståelsen kommer til uttrykk i undersøkelse og behandling av pasienter. Masteroppgaven er en kvalitativ studie som er forankret i en fenomenologisk og hermeneutisk forståelsesramme. Fokusgruppeintervju og dybdeintervju av til sammen syv informanter har blitt brukt som metode. Det teoretiske rammeverket er nevrobiologiske, psykomotoriske og fenomenologiske perspektiver som kan belyse balanseproblematikk. Hovedfunnene i studien er at informantene forstår balanse som en kroppslig funksjon og en emosjonell tilstand. Føttene anses som en nøkkel til å bedre balansen. Å stå godt på beina og å bygge opp kroppen nedenfra er sentralt i behandlingen. ”Kaos i nettverket” brukes som en forklaring på balanseproblematikk. Informantene ser på seg selv som veiledere. På den ene siden er de opptatt av å forklare pasienten om kroppen. På den andre siden ønsker de å hjelpe pasienten til å erfare med kroppen. Den psykomotoriske behandlingen forstås som en samhandlingssituasjon der pasientens erfaringer anses som viktige. De viser forståelse for at menneskets erfaringer samspiller med ytre krefter som tyngdekraften og biomekaniske forhold. Kroppen er utgangspunktet for samtale, innsikt og deltakelse.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9604
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9164
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3901
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en_US
dc.subjectPsykomotorisk fysioterapien_US
dc.titleBalanse i psykomotorisk fysioterapi. En kvalitativ studie av psykomotoriske fysioterapeuters forståelse av balansefenomeneten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)