Show simple item record

dc.contributor.advisorLorem, Geir
dc.contributor.authorEdvardsen, Trine Lise
dc.date.accessioned2016-08-31T09:07:52Z
dc.date.available2016-08-31T09:07:52Z
dc.date.issued2016-05-11
dc.description.abstractBakgrunn: Denne studien handler om palliativ omsorg til kreftpasienter i kommuner i Finnmark. Samhandlingsreformen legger føringer for at kommunene skal ha ansvar for behandlingen av pasientene i egen kommune. Infrastrukturen i Finnmark, både når det gjelder klima, reisevei til sykehus, og tilgang til fagsykepleiere, gir særskilte utfordringer. Hensikten med denne studien var å få mer kunnskap om hvordan palliativ omsorg praktiseres i små kommuner i rurale strøk. Metode: Dette er en kvalitativ studie med en fenomenologisk innfallsvinkel med et deskriptivt design. Det ble gjennomført individuelle dybdeintervju med fem sykepleiere med erfaring i palliativ omsorg, i fem kommuner i Finnmark. Det ble gjort en kvalitativ innholdsanalyse av datamaterialet. Resultat: Studien viser at når kreftpasienter skal behandles i sin hjemkommune kan det skape kritikkverdige forhold for sykepleierne og tjenestetilbudet. Studien viser også at det utøves avansert distrikts sykepleie selv om spesialistene er langt unna og det mangler palliative team. Sykepleierne står alene i møte med alvorlig syke og døende pasienter med kompliserte pleiebehov. Følgelig må sykepleierne være spesialist-generalister. Konklusjon: Studien viser at det eksisterer fortsatt samhandlingsutfordringer i områder med spredt befolkning til tross for tiltak som er gjort for å imøtekomme Samhandlingsreformen i Finnmark.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9612
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9172
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDSYP-3901
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.titlePalliativ omsorg til kreftpasienter i kommunehelsetjenesten. «Hvilke utfordringer møter sykepleierne i små kommuner i Finnmark, i ytelsen av palliativ omsorg til kreftpasienter, og hvordan forholder de seg til disse utfordringene?»en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record