Show simple item record

dc.contributor.advisorNicolaisen, Ragnhild
dc.contributor.authorKjølås, Wenche
dc.date.accessioned2016-08-31T09:19:14Z
dc.date.available2016-08-31T09:19:14Z
dc.date.issued2016-05-11
dc.description.abstractInnføring av to store helsereformer de site 15 årene har medført store endringer i spesialisthelsetjenesten. Dette har resultert i stor vekst i poliklinisk virksomhet, noe som har bidratt til nye oppgaver og nye utfordringer for sykepleietjenesten i poliklinikken. Tidligere studier viser at oppgavene i stor grad har vært tilrettelegging og assistanse for legenes polikliniske virksomhet. De samme studiene viser at sykepleierne i større grad ønsker å utøve helhetlig sykepleie og omsorg. en mulig konsekvens av krav til effektivitet og økonomisk gevinst kan være at pasienten gis kortere tid til informasjon, veiledning og oppfølging. På bakgrunn av disse organisatoriske dreiningene undersøkes i denne oppgaven hvordan sykepleiere i somatiske selv vurderer at de ser og ivaretar pasienten sine behov. Studien har en kvalitativ utforskende tilnærming og er basert på 2 fokusgrupeintervju og et individuelt intervju med sykepleiere ansatt i poliklinikker. Studien viser at sykepleierne vekt på å rette sin praksis mot tre hovedområder: Å trygge pasienten gjennom undersøkelse og behandling, å bruke sin faglige kompetanse i selvstendige behandlingssituasjoner og sykepleierkonsultasjoner, og å sørge for organisering av daglig drift og koordinering av pasientens behandling. Sykepleie i poliklinikken bygger på omsorg som fundament og pasienten ivaretas gjennom selvstendig fagutøvelse og koordinering av behandlingsforløp. Dokumentasjon er viktig for å synliggjøre sykepleiernes faktiske oppgaver og ansvarsområder.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9617
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9177
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDSYP-3901
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.titleHva er sykepleie i somatisk poliklinikk? En studie basert på sykepleieres refleksjoner over egen praksisen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record