Show simple item record

dc.contributor.advisorBarabady, Javad
dc.contributor.advisorSchultz, Gunn
dc.contributor.authorJensen, Sondre Finjord
dc.date.accessioned2016-08-31T11:52:11Z
dc.date.available2016-08-31T11:52:11Z
dc.date.issued2016-05-31
dc.description.abstractVeitunneler er statistisk sett en av de sikreste delene av veinettet, med svært få hendelser sammenlignet med det øvrige nettet. Det er derimot spesielle forhold som i vesentlig grad avviker fra veinettet for øvrig med tanke på brann og rømning. De ulike sikkerhetssystemene i tunnelen er med på å hindre at hendelser oppstår, og redusere konsekvensene hvis ulykken først er ute. Gjennom oppgaven settes det fokus på sikkerheten i norske veitunneler, spesielt med problemstillinger relatert til brannsikkerhet i Tromsøysundtunnelen. Undersjøiske tunneler utgjør i utgangspunktet en stor risiko på grunn av lengde, stigningsgrad og begrensede muligheter for rømning. I tillegg vil trafikkmengde og andre risikoforhold kategorisere tunnelen og dens utstyrsnivå med bakgrunn i krav og forskrifter. Gjennom nye krav gitt i Tunnelsikkerhetsforskriften gjennomgår Tromsøysundtunnelen en oppgradering til nytt sikkerhetsutstyr. Det drøftes om tunnelen har et tilstrekkelig sikkerhetsnivå etter oppgraderingen, eller om ytterligere sikkerhetstiltak burde vært implementert. Grunnlaget for en slik vurdering settes gjennom fagsamtaler, befaringer og øvelser sammen med sikkerhets-/ og beredskapspersonell. Av oppgaven fremkommer relevante forskrifter som ligger til grunn for utforming og vedlikehold av tunnelen. Planlagt utstyr som kameraovervåkning med hendelsesdeteksjon, bedre ventilasjon og tilrettelegging for mer effektiv evakuering for trafikanter ved brannhendelser viser seg å være svært viktige faktorer som kan utgjøre forskjellen på et mindre branntilløp og en større brann. Tromsøysundtunnelen fremstår som en godt utrustet og trygg tunnel, selv om det alltid vil være mulig å heve sikkerhetsnivået ytterligere. På tross av at det finnes sikkerhetssystemer som skal redusere risikoen, vil adferden i tunnel spille en sentral rolle i en nødsituasjon. Trafikanter bør være oppmerksom på konsekvensene ved brann og røykutvikling inne i tunnelen, og handle riktig – tross begrenset tid. Målet er at det skal være enkelt å handle riktig og vanskelig å gjøre feil.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9632
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDTEK-3901
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Bygg-, anleggs- og transportteknologi: 532en_US
dc.subjectVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Building, construction and transport technology: 532en_US
dc.titleSikkerhetsvurdering av Tromsøysundtunnelenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record