Show simple item record

dc.contributor.advisorWaage Nielsen, Erik
dc.contributor.advisorAntonsen, Trond
dc.contributor.advisorHovland, Anders
dc.contributor.authorPedersen, Ingemar
dc.date.accessioned2015-10-03T05:07:43Z
dc.date.accessioned2016-09-15T10:33:24Z
dc.date.available2016-09-15T10:33:24Z
dc.date.issued2015-09-01
dc.description.abstractBakgrunn: Pasienter med iskemisk hjertesykdom i Salten henvist til perkutan koronar intervensjon (PCI) i Tromsø utgjør en stor og økende del av ambulanseflytransportene med anestesilegefølge mellom Bodø og Tromsø. Luftambulansetjenesten ANS og Helse Nord har uttrykt bekymring for denne utviklingen og spurt om PCI-tilbud i Bodø burde være en løsning. Vi ønsket derfor å undersøke denne transporten, med tanke på økning, tids- og ressursbruk. Metode:Transportinformasjon fra Luftambulansetjenestens database (LABAS) for alle pasienter transportert fra Bodø til Tromsø med ambulanseflyet stasjonert i Bodø i tidsrommet 1.1.2000-31.12.2013 og tidspunkt for første medisinske kontakt, symptomdebut og innleggelse på sykehus for pasienter med ST-elevasjonsinfarkt (STEMI) i 2012 og 2013 ble analysert i et anonymt register uten koblingsnøkkel. Resultat: Totalt ble 2169 pasienter transportert fra Bodø til Tromsø med ambulanseflyet stasjonert i Bodø, hvorav 1187 var pasienter med akutt koronarsyndrom (AKS). Disse utgjorde 53.5% av alle AKS-pasienter transportert fra Bodø til Tromsø i studieperioden. Mediantid fra STEMI-pasienters første kontakt med helsevesenet (FMC) til innleggelse på NLSH Bodø i 2012 og 2013 var 114 minutter. 35- og 55% av STEMI-pasientene nådde Nordlandssykehuset Bodø innen henholdsvis 90- og 120 minutter etter FMC. Konklusjon: Lufttransport av AKS-pasienter med anestesilegefølge har økt markant. Et eventuelt PCI-tilbud i Bodø vil kunne redusere belastningen på luftambulansen og øke antallet STEMI-pasienter som kunne få primær PCI innenfor tidsvinduene på 90 og 120 minutter betydelig.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9691
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Kardiologi: 771en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Cardiology: 771en_US
dc.titleTransport av pasienter med akutt koronarsyndrom fra Bodø til Tromsøen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)