Show simple item record

dc.contributor.advisorHentemann, Martha
dc.contributor.authorPettersen, Sara
dc.date.accessioned2016-10-07T08:56:21Z
dc.date.available2016-10-07T08:56:21Z
dc.date.issued2016-08-31
dc.description.abstractSammendrag: Formål Formålet med denne oppgaven er å se på transfer av embryo som er frosset dag 5 og dag 6, og sammenligne de respektive dagene for å se om kvinnen har blitt gravid og om hun hadde et fullbårent svangerskap. Det å fryse overtallige embryo er blitt en rutine innenfor kunstig befruktning. Det er få store studier som er gjort der det er sett på samme problemstilling som i denne oppgaven, og dette er grunnen til at IVF-klinikken ønsker å se på deres tall. På bakgrunn av observasjonene som gjøres kan man vurdere om der er noen forskjell med tanke på kvinnens mulighet til å bli gravid etter nedfrysing dag 5 sammenlignet dag 6, og om man skal fortsette å fryse på dag 6. Materiale og metode Oppgaven er en liten retrospektiv studie basert på informasjon som er hentet ut fra dataprogrammet «In Vitro» ved IVF klinikken på UNN. Inkludert i studien er kvinner som har fått nedfryst overtallige embryo dag 5 eller dag 6 i perioden januar 2010 til januar 2015, og i etterkant fått overføring av blastocyst(-er) i tidsrommet januar 2010 til januar 2016. Alle embryo var frosset etter ”slow freeze” metoden. Resultat og diskusjon Av de 449 tinte blastocystene som ble overført var 392 blastocyster fryst dag 5 og 57 blastocyster fryst dag 6. Resultatet viste at blastocystene fryst dag 5 gav 13,3% (52/392) fullbårne svangerskap, sammenlignet med 14,0% (8/57) hos blastocystene som ble fryst dag 6. Videre viser tallene at antall kliniske svangerskap er 16,6% for dag 5 gruppen og 14,0% for dag 6 gruppen, og at implantasjonsfrekvensen er 19,9% for dag 5 gruppen og 14,0% for dag 6 gruppen. Ved bruk av Fischers eksakte test er det ikke signifikant forskjell mellom implantasjonsfrekvens, antall fødte barn, antall kliniske graviditeter eller antall aborter etter transfer av blastocyster (blc) som ble frosset på dag 5 eller 6 (p < 0,01). Konklusjon Resultatene fra denne lille studien ved IVF-klinikken ved UNN viser ikke signifikant forskjell for resultatene etter transfer av blc. som er frosset på dag 5 i forhold til dag 6. Det er hensiktsmessig å fryse blastocyster på dag 6, selv om de er litt forsinket utviklet på dag 5. Gjennomgang av litteraturen viser samme resultat i de få, store studiene som er gjennomførten_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9776
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750en_US
dc.titleSammenligning av resultat etter transfer av embryoer som ble frosset på dag 5 og dag 6 ved IVF/ICSI behandling.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record