Show simple item record

dc.contributor.advisorKarlsen, Anne- Gerd
dc.contributor.authorSleveland, Bente
dc.date.accessioned2016-05-04T05:07:05Z
dc.date.accessioned2016-10-07T10:45:50Z
dc.date.available2016-10-07T10:45:50Z
dc.date.issued2015-10-02
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn for oppgaven: Helsesøster har en unik mulighet til å fange opp tidlige signaler på mistrivsel, utviklingsavvik og skade blant barn, slik at forebyggende og helsefremmende tiltak kan iverksettes på et tidlig utviklingsnivå. Standardiserte kartleggingsverktøy rettet mot alle barn blir i økende grad brukt av helsesøstre som et hjelpemiddel for å nå nettopp dette målet. Ulike argumenter, både for og imot bruken av kartleggingsverktøy, skapte et ønske om dypere innsikt i hvilken betydning bruken av kartleggingsverktøy kan ha for helsesøsters helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. Problemstilling: Hvilken betydning har kartleggingsverktøy for helsesøsters arbeid på helsestasjonen for barn 0-5 år? Teori: Studiens teoretiske ramme bygger på begreper som empowerment, salutogenese, kvalitetssikring, kunnskapsbasert praksis, makt, kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid. Metode: Kvalitativt forskningsintervju ble brukt som metode, og syv helsesøstre ble intervjuet. Deres erfaringer og beskrivelser er analysert gjennom en systematisk tekstkondensering, en analysemodell av Malterud (2011). Resultat: Materialet viser at helsesøstrenes bruk av kartleggingsverktøy har betydning for deres faglige kompetanse, deres relasjon til brukerne, samt deres tverrfaglige samarbeid. Det å bruke kartleggingsverktøy i en konsultasjon, viser til både positive og negative sider. Dette blant annet gjennom erfaringer tilknyttet kvalitetssikring av tjenesten, kommunikasjon med barna og deres foreldre, samt ulike forventninger som stilles til helsesøsters rolle på helsestasjonen. Konklusjon: Helsesøsters bruk av kartleggingsverktøy er et sammensatt tema, det er et tema som berører flere parter og det er et tema som gir både positive og negative ringvirkninger. Det er behov for videre diskusjon og forskning tilknyttet bruken av kartleggingsverktøy, blant annet med et større fokus på hva det vil bety for brukerne å bli møtt med ulike kartleggingsverktøy på helsestasjonen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9788
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3903
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.titleHelsesøsters erfaringer ved bruk av kartleggingsverktøy på helsestasjonen for barn 0-5 år. En kvalitativ studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record