Show simple item record

dc.contributor.advisorBeddari, Ellinor
dc.contributor.authorStrømsmo, Linda Karin
dc.date.accessioned2016-10-07T10:49:02Z
dc.date.available2016-10-07T10:49:02Z
dc.date.issued2016-05-10
dc.description.abstractMaterialet viser at helsesøstrene møter på utfordringer i dialogen med foreldrene. Utfordringene helsesøster skal håndtere er mangeartet. Eksempler på vansker de fleste helsesøstre vektlegger er knyttet til- at foreldrene sier seg uenige i helsesøsters utsagn om barnets overvekt eller at de viser manglende engasjement angående barnets overvekt. Disse reaksjoner hos foreldre har helsesøster ulike tilnærminger til og ulike reaksjoner på. Helsesøstrene beskriver temaet som sårbart og vanskelig. Foreldrene har emosjonelle reaksjoner i form av for eksempel sinne, benektelse eller skuffelse overfor helsesøster. Helsesøster sier de vektlegger tillit og respekt i dialogen. De mener at man bør møte foreldrene med den største varsomhet og prøve å formidle kunnskapen på en nøytral måte. Når foreldrene møter helsesøster med sinne eller benektelse, er det viktig at helsesøster viser forståelse ved ikke å motargumentere, men la foreldrene få utløp for sine tanker og følelser. En god samtale må være basert på gjensidighet. Helsesøster må være villig til å jobbe med seg selv når relasjonen ikke fungerer. Det vil si å skjerpe sin egen sensitivitet og bevisst lytte til det foreldrene har å si. Helsesøster har makt i konsultasjonen. Hun gjør overveielser på bakgrunn av tidligere erfaringer, verdier og skjønn. Dersom helsesøster har samme utgangspunkt overfor alle foreldre, kan dette oppleves umyndiggjørende for noen mens for andre vil det kunne passe inn i deres verdier og handlingsmåte. Det fremkommer videre i studien at helsesøstre med lang erfaring har et større repertoar av måter å tilnærme seg foreldrene, og det kan se ut som om de utøver mer fleksibilitet i samtalene. Helsesøstrene må være bevisst egne holdninger til overvekt og handle med en trygghet, sikkerhet og faglig autoritet i møte med foreldrene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9789
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3903
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.title"Helsesøsters ønske om å hjelpe...". En kvalitativ studie om helsesøsters tilnærming til foreldre med overvektige barn.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record