Show simple item record

dc.contributor.advisorMoe, Siri
dc.contributor.authorJohannessen, Linda Konstanse Jensen
dc.date.accessioned2016-10-07T10:53:04Z
dc.date.available2016-10-07T10:53:04Z
dc.date.issued2016-05-10
dc.description.abstractBakgrunn og formål: I Norsk sykepleierforbunds «Politisk plattform for psykisk helse og rus 2013-2016» går det frem at sykepleiere har en sentral rolle i behandlingen av personer med psykisk lidelse. Politiske utredninger viser behov for at vi fremover har et faglig fokus i behandling. Vi vet fortsatt lite om innhold og kvaliteten på tjenestene i psykisk helsevern. Det er en stor økning av unge som uføretrygdes grunnet psykisk lidelse. Sosial angst debuterer tidlig og øker i omfang. Lidelsen har en tendens til å bli livslang uten behandling. Forskning viser at sykepleiere i Norge i liten grad benytter psykoterapi i arbeid med pasienter med en psykisk lidelse. Sykepleiernes tilnærming tar utgangspunkt i grunnutdanningens generelle omsorgskompetanse. Kompetansen til sykepleieren vil påvirke hvordan behandling pasienten får. Slik blir bevisstheten rundt sykepleierens kompetanse viktig. Formålet med studien er å få innsikt i hva sykepleierne erfarer som viktig kompetanse i behandling av pasienter med sosial angst, og synliggjøre hva som videre trengs i arbeidet med å behandle disse pasientene. Problemstilling Hvilken kompetanse erfarer sykepleiere som viktig i behandlingen av pasienter med diagnosen sosial angst? Metode: Kvalitativ studie, materialet er innhentet ved gjennomføring av tre semi-strukturerte forskningsintervjuer. Resultater og konklusjon: Sykepleierne erfarer at sensitivitet og trygghet er viktig personlig kompetanse i behandling av pasienter med sosial angst. Videre erfarer de bred sykdomsforståelse som viktig kompetanse å inneha. De implementerer teoretisk og erfaringsbasert kunnskap i behandlingen, og er opptatt av behandlingsmetodikk. Sykepleierne erfarer at egen refleksjon og refleksjon med kolleger bidrar til kompetanseutvikling. Svaret på min problemstilling blir da at mine sykepleiere erfarer at høy profesjonalitet, utvist gjennom sensitivitet, trygghet, sykdomsforståelse og refleksjon, er viktig kompetanse i behandlingen av pasienter med sosial angst. Nøkkelord: sykepleier, sosial angst, behandling, kompetanse, allianse, sensitivitet, trygghet, sykdomsforståelse og refleksjon.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9790
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3902
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.titleBehandlingskompetanse hos sykepleiere. En kvalitativ studie der sykepleiere deler terapeutiske erfaringer fra behandling av pasienter med diagnosen sosial angsten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record