Show simple item record

dc.contributor.advisorDahl, Irene Vanja
dc.contributor.authorAnthonsen, Viktoria H. Hunstad
dc.date.accessioned2016-11-04T12:36:54Z
dc.date.available2016-11-04T12:36:54Z
dc.date.issued2016-05-03
dc.description.abstractHovedtemaet for avhandlingen er hvorvidt et objektivt straffansvar for foretak vil være forenlig med henholdsvis skyldprinsippet, uskyldspresumsjonen og lovkravet i strafferetten. Som følger av at lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff er trådt i kraft, er rettstilstanden vedrørende foretaksstraff endret. Straffansvaret for foretak er nå objektivt, noe som betyr at det ikke lengre kreves subjektiv skyld hos gjerningspersonen for å straffe foretaket jf. straffeloven 2005 § 27. Videre er det foretatt enkelte språklige endringer av bestemmelsen for å klargjøre lovens innhold mer. Andre endringer som er foretatt er ikke ment å endre rettstilstanden. Formålet med denne avhandlingen er å belyse hvilke virkninger opphøret av det subjektive skyldkravet hos gjerningspersonen har for straffansvaret for foretak. Et av spørsmålene som søkes oppklart er hvorvidt det objektive straffansvaret er forenelig med skyldprinsippet i strafferetten. Dernest skal det undersøkes om et objektivt straffansvar for foretak er i samsvar med uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2. Det vil også vurderes om foretakets objektive straffansvar er forenelig med lovkravet i Grunnloven § 96 første ledd og EMK artikkel 7.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9928
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3902
dc.subjectStrafferetten_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340en_US
dc.titleStraffeloven 2005 § 27. Rettslige aspekter ved foretakets objektive straffansvaren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)