Kampen om demokratibegrepet i globaliseringsdebatten - en diskursanalyse

DSpace/Manakin-arkiv

Kampen om demokratibegrepet i globaliseringsdebatten - en diskursanalyse

 

Tweet Del på Facebook
Tittel: Kampen om demokratibegrepet i globaliseringsdebatten - en diskursanalyse
Forfatter: Krane, Martin Sollund
Dato: jun-2007
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Sammendrag: Temaet i denne oppgaven er debatten omkring globalisering og demokrati. I oppgaven argumenteres det for at debattene rundt globaliseringens konsekvenser for demokrati og demokratisering i en forstand kan betraktes som uttrykk for diskursiv kamp. Det argumenteres for en avgrensning av to motstridende diskurser innen feltet – globalismen og antiglobalismen. De to diskursene knyttes til et institusjonelt skille; Verdens økonomiske forum betraktes som en diskursbærer og representant for globalismen, mens Verdens sosiale forum betraktes som en diskursbærer og representant for antiglobalismen. Med utgangspunkt i diskursanalyse som teoretisk og analytisk rammeverk, og med særlig vekt på Laclaus og Mouffes diskursteoretiske konsepter, analyseres ti ulike bidrag til globaliseringsdebatten (tekster/dokumenter med tilknytning til de institusjonelle diskursbærerne) med den hensikt å vise hvordan demokratibegrepet på ulike måter konstrueres diskursivt innen disse to globaliseringsdiskursene. Videre viser undersøkelsen hvordan skillet mellom de to ulike konstruksjonene av demokratibegrepet trekker på, eller kan settes i forbindelse med, skillet mellom to demokratiteoretiske perspektiver – det økonomiske perspektivet og det deltakerdemokratiske.
Beskrivelse: Hovedoppgave i statsvitenskap
Forlag: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1085


Tilhørende fil(er)

Filer Størrelse Format Vis
hovedoppgave.pdf 956.7Kb PDF Åpne

Følgende lisensfil er knyttet til denne innførselen:

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis full innførsel

Søk i Munin
Avansert søk

Bla i:

Statistikk

Hjelp