• Kunnskapsledelse i kunnskapsbedrifter - PwC som eksempel 

      Haldorsen, Ottar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-08)
      Oppgaven har jeg valgt å dele inn i tre deler. Problemstillingene er formulert slik: - På hvilken måte rekrutterer PwC sine ansatte, og hvordan er personalutviklingen av de ansatte? - Hvordan lagrer PwC kunnskap i ...