Now showing items 1-3 of 3

  • Early markers of language delay in children with and without family risk for dyslexia 

   Unhjem, Astrid; Eklund, Kenneth; Nergård-Nilssen, Trude (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-06)
   This study examined the extent to which receptive and productive vocabulary between ages 12 and 18 months predicted language skills at age 24 months in children born with family risk for dyslexia (FR) and a control group ...
  • Ny lesestart : ny start som metode for å undervise elever med lese- og skrivevansker 

   Unhjem, Astrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-01-18)
   Tema for oppgaven er tiltak for elever med lese og skrivevansker. Oppgaven tar utgangspunkt i et prosjekt ved PPT i Tromsø høsten 2006,der Ny start ble prøvd ut som metode i undervisningen av disse elevene. Effekten av ...
  • Tidlig språkutvikling hos barn med familiær risiko for dysleksi 

   Unhjem, Astrid (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2016-12-08)
   Doktorgradsstudien har undersøkt utviklingen av gester, lek og talespråk hos barn med familiær risiko for dysleksi og en kontrollgruppe uten denne arvelige risikoen. Barna ble fulgt fra 1 til de var 2 år gamle, som en del ...