"Pappa, det er en tysk hund!" : Om kontekstens betydning for utvikling av språk og identitet i tospråklige barns oppvekst

DSpace/Manakin Repository

"Pappa, det er en tysk hund!" : Om kontekstens betydning for utvikling av språk og identitet i tospråklige barns oppvekst

 

Tweet Share on Facebook
Title: "Pappa, det er en tysk hund!" : Om kontekstens betydning for utvikling av språk og identitet i tospråklige barns oppvekst
Author: Pesch, Anja Maria
Date: Oct-2005
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Oppgaven drøfter hvilke kontekstuelle og relasjonelle aspekter som påvirker tospråklige barns språkutvikling og hvordan språkutviklingen innvirker på barns opplevelse av sin identitet, med spesielt vekt på hvordan en flerkulturell identitet kan utvikles. Teoretisk baserer oppgaven seg på teorier om tospråklig utvikling, som blant annet framstilt i Skuttnabb-Kangas (1981), Øzerk (1992, 2000), Romaine (1995), Hamers/Blanc (2000) og Oksaar (2003). Videre tas det utgangspunkt i teorier om sosialisering og identitetsutvikling – G.H. Mead (1934), Frønes (1994) og Hurrelmann (2002) – samt i teorier om kulturoverføring, som beskrevet av Mollenhauer (2003) M. Mead (1971) og Assmann (2002). Disse blir knyttet sammen i analysen av de empiriske funn. Den empiriske delen av oppgaven baserer seg på intervju med fem norsk-tyske familier i Norge. Oppgaven undersøker barnas språkkontakt i og utenfor familien og drøfter innflytelsen av kontakt med voksne og jevnaldrende. Den tar videre opp spørsmålet om hvilken rolle kvalitet og kvantitet av språkkontakt spiller for flerspråklig utvikling. Oppgaven stiller spørsmål om hvordan språkkontakten påvirker barns identifisering med språk, med kultur og landet språkene tilhører, og diskuterer til slutt hvordan dette kan påvirke tospråklige barns identitetsutvikling.
Description: Dette er en hovedfagsoppgave.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/3009


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 12.15Mb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help