Isolering av villøse cytotrofoblaster fra humane, friske og fullgåtte placenta

DSpace/Manakin-arkiv

Isolering av villøse cytotrofoblaster fra humane, friske og fullgåtte placenta

 

Tweet Del på Facebook
Tittel: Isolering av villøse cytotrofoblaster fra humane, friske og fullgåtte placenta
Forfatter: Heide, Gøril
Dato: 15-sep-2011
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Sammendrag: Det er et paradoks at fosteret, som representerer fremmed vev, ikke avstøtes av morens immunsystem ved implantasjon. Stedsspesifikk suppresjon av den maternelle immunresponsen er foreslått som forklaring, og flere mekanismer for dette er kjent. Føtal og neonatal trombocytopeni (NAIT) er et av tilfellene hvor maternell immunisering kan føre til ødeleggelse av fosterets celler, i dette tilfellet ødeleggelse av fosterets blodplater. Den vanligste årsaken til NAIT er føtomaternell inkompatibilitet i human platelet antigen (HPA) 1 systemet, hvor antigenet er lokalisert på beta 3 integerinet, som finnes på plater, men også på trofoblaster som del av vitronektinreseptor. Det føtale antigenet kan derfor være synlig for maternelt immunsystem gjennom hele graviditeten. Lite er gjort når det kommer til HPA-1a immunisering og placenta, selv om det vil være naturlig at noe av forklaringen på immuniseringen ligger nettopp i dette organet. Mye viten om placenta er utilnærmelig in utero in vivo, og en av tilnærmingsmåtene til placenta som organ er å starte med enkeltcellenes funksjon. Målet med denne oppgaven er å prøve ut 5 ulike protokoller for isolering av villøse cytotrofoblastceller fra normale, fullgåte placenta, og komme fram til en metode for isolering av trofoblaster som gir optimal yield og renhet, for bruk i senere prosjekter. I dette arbeidet lykkes det å isolere villøse cytotrofoblater ved hjelp av en protokoll som består av deler fra alle de 5 utprøvde protokollene, med yield omtrent like god som i andre publiserte protokoller, men med færre viable celler. De isolerte cellene var cytokeratin 7 positive, HLA-G negative/positive, HLA klasse I negative og HLA klasse II negative. Tatt i betraktning det store antallet villøse cytotrofoblaster som finnes i det intervilløse rommet er det imidlertid underlig at isoleringen ikke gir større utbytte. Det vil kreve ytterligere optimaliseing av protokollen for å utnytte det tilgjengelige vevet fullt ut.
Forlag: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/3753


Tilhørende fil(er)

Filer Størrelse Format Vis
thesis.pdf 1.496Mb PDF Åpne

Følgende lisensfil er knyttet til denne innførselen:

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis full innførsel

Søk i Munin
Avansert søk

Bla i:

Statistikk

Hjelp