Etterundersøkelse av pasienter operert med inkontinensproteser for urinlekkasje ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i perioden 1977 til 2010

DSpace/Manakin-arkiv

Etterundersøkelse av pasienter operert med inkontinensproteser for urinlekkasje ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i perioden 1977 til 2010

Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor Due, Jan
dc.contributor.author Raanes, Sara Susanne
dc.date.accessioned 2012-03-19T13:25:44Z
dc.date.available 2012-03-19T13:25:44Z
dc.date.issued 2011-10
dc.description.abstract Målet er å analysere nytten av den kunstige sfinkterprotesen ved kirurgisk behandling av urininkontinens. Den kunstige sfinkterprotesen ble introdusert på 70-tallet og har blitt annerkjent som det mest effektive og oftest brukte kirurgiske alternativet for behandling av alvorlig inkontinens. Oppgaven inkluderer totalt 31 pasienter som fikk installert urininkontinensprotese ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i perioden 1977 til 2010. Median oppfølgingstid er 91(3-305) måneder. Pasientjournalen til samtlige er gjennomgått for komplikasjoner, total overlevelse av protesen og nytte for pasient. Et anonymisert evalueringsskjema ble utsendt til pasientene for å vurdere deres tilfredshet med protesen. 17 av 31 pasienter har hatt behov for revisjon på grunn av komplikasjoner. Total overlevelse av protesen hos disse pasientene er median 24 måneder. Prosentvis nytte av protesen for 31 pasienter er median 75% av total oppfølgingstid. Det ble registrert stor subjektiv bedring og høy grad av total fornøydhet hos de pasienter som returnerte evalueringsskjemaet.
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10037/3994
dc.identifier.urn URN:NBN:no-uit_munin_3716
dc.language.iso nob
dc.publisher Universitetet i Tromsø
dc.publisher University of Tromsø
dc.subject.courseID 5.-årsoppgave
dc.subject VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Andre klinisk medisinske fag: 799
dc.subject VDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Other clinical medical disciplines: 799
dc.title Etterundersøkelse av pasienter operert med inkontinensproteser for urinlekkasje ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i perioden 1977 til 2010
dc.type Master thesis
dc.type Mastergradsoppgave


Tilhørende fil(er)

Filer Størrelse Format Vis Beskrivelse
thesis.pdf 358.7Kb PDF Åpne 5. årsoppgave på medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø

Følgende lisensfil er knyttet til denne innførselen:

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Søk i Munin
Avansert søk

Bla i:

Statistikk

Hjelp