Show simple item record

dc.contributor.advisorAamold, Svein
dc.contributor.authorGrini, Monica
dc.date.accessioned2016-12-08T14:22:07Z
dc.date.available2016-12-08T14:22:07Z
dc.date.issued2016-12-02
dc.description.abstractI 1940 beskrev kunsthistorikeren Harry Fett det han kalte “samenes kunst” som “et kapittel for sig i menneskehetens kunstmyte, en Finnmarksviddas egen levende kunst”. Han så denne kunsten i relasjon til “en større gruppe, nemlig de folkestammers kunst som lever langs Sibirs, Nord-Amerikas og Grønlands store vidder op mot Polhavet”. Han regnet samtidig denne “Finnmarksviddas egen levende kunst” som en del av Norges kunst, selv om kunsten i landet forøvrig som regel ikke ble satt i slike transnasjonale nordområde-relasjoner, men heller ble satt i relasjoner sørover som deler av en europeisk kunsthistorie. Hvordan står det Fett griper som et “kapittel for seg” i relasjon til øvrige “kapitler” i norsk kunsthistorie? Avhandlingen ser på fremstillinger av “samisk kunst” i norsk kunsthistorie med både diakrone og synkrone perspektiv, og forsøker gjennom dette også å si noe om implisitte og eksplisitte strukturer som preger fagtradisjonen i Norge.en_US
dc.description.abstractSámi Art in Norwegian Art History: A Historiographical Study. In 1940, the art historian Harry Fett described what he called the “the art of the Sámi” as “a chapter of its own in the art myth of humanity”. He related this art to “that of a larger group, namely the art of the peoples living in Siberia; North-America and Greenland’s great plains up toward the Arctic Ocean”. He considered the “particular and vital art of the Finnmark Plateau” an important part of the national art history. In other contexts, however, most of the objects that were categorized as Norwegian art were not placed in the same transnational arctic relations, but were instead perceived as part of European art history and thus oriented southwards. How is the story of Sámi art related to the story of Norwegian art? This study looks at the representation of Sámi art within the larger structures of the history of the discipline in Norway, and by doing so it also tries to shed light on discourses and schemas that dominate the discipline, both today and in a historical perspective.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractAvhandlingen er en undersøkelse av fremstillinger av samisk kunst i norsk kunsthistorie. Den forsøker også å si noe om strukturer som preger kunsthistoriefaget i Norge. Undersøkelsen viser hvordan samiske forhold har blitt skrevet ut av fortellinger om norsk kunst. Dette kommer til uttrykk for eksempel ved at gjenstander fra samiske områder først og fremst har blitt behandlet i etnografiske sammenhenger, mens de i liten grad har fått bidra i fremstillinger av en norsk gjenstandskultur. Denne utskrivingen gjør seg fortsatt gjeldende gjennom mer eller mindre naturaliserte prosesser i faget. For eksempel er duodji fortsatt ikke representert ved Nasjonalmuseet, og samiske forhold er sjelden diskutert i de kunsthistoriske oversiktsverkene. De senere årene har det imidlertid kommet flere forsøk på å utfordre de etablerte skjemaene i kunsthistoriefaget. Men når samiske forhold omtales, så er det hovedsakelig som egen fortelling og ikke som integrerte deler av kunsthistorien for øvrig.en_US
dc.description.sponsorshipNorges forskningsråd, UiT. Norges arktiske universitet og Professor Oluf Kolsrud og hustru Borghild Kolsruds legaten_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10019
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDDOKTOR-001
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History of art: 120en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kunsthistorie: 120en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Cultural history: 075en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Kulturhistorie: 075en_US
dc.titleSamisk kunst i norsk kunsthistorie: historiografiske rissen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record