Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Vivian Doris
dc.contributor.authorBerntsen, Andrea Kristine Rasmussen
dc.date.accessioned2016-12-14T08:50:23Z
dc.date.available2016-12-14T08:50:23Z
dc.date.issued2016-11-01
dc.description.abstractMange barn utsettes for seksuelle overgrep, og det er et stort underkommunisert samfunnsproblem forbundet med tabu, skam og fortielse. For disse barna er det å møte voksne med forståelse, kompetanse og kunnskap om seksuelle overgrep essensielt. Det pedagogiske personalet i barnehagen er i en enestående posisjon til å oppdage barn utsatt for seksuelle overgrep. Målsettingen for studien var å få større forståelse og innsikt i hvordan pedagogisk personale tenker, opplever og hvilke erfaringer de har rundt temaet barn og seksuelle overgrep. Studien hadde følgende problemstilling: "Hvilke tankemessige refleksjoner og erfaringer har det pedagogiske personalet i barnehagen, når det gjelder å melde fra til barnevernet ved mistanke om seksuelle overgrep?" Formålet med studien var å belyse fenomenet barn og seksuelle overgrep sett fra det pedagogiske personalets standpunkt. Hvordan opplever og beskriver de fenomenet. Med dette var ønsket å belyse hvilke utfordringer personalet står ovenfor og hvilke tiltak som kan gi personalet bistand i arbeidet med barn utsatt for seksuelle overgrep. Studien ble utført kvalitativt, med hermeneutisk-fenomenologisk forankring. Det empiriske grunnlag kommer fra dokumentanalyse som var med på å danne grunnlag og semistrukturert dybdeintervju med fem ansatte i barnehage. Analysene ble utført i henhold til dokumentanalysen, relevant forskning og teori og egne drøftinger.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10035
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.subjectBarnehageen_US
dc.subjectBarnen_US
dc.subjectBarnevernen_US
dc.subjectBarnehusen_US
dc.subjectSeksuelle overgrepen_US
dc.subjectSexual abuseen_US
dc.subjectFørskolelæreren_US
dc.subjectBarnehagelæreren_US
dc.titleHvordan begripe det ubegripelige? En kvalitativ studie av pedagogisk personale i barnehagen og deres erfaringer og refleksjoner rundt barn utsatt for seksuelle overgrep.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)