Show simple item record

dc.contributor.advisorBrekke, Mary
dc.contributor.authorBlomsø, Sindre Øyan
dc.date.accessioned2016-12-14T08:58:58Z
dc.date.available2016-12-14T08:58:58Z
dc.date.issued2016-11-03
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ studie som har basert seg på semistrukturert intervju av fem informanter. Informantene er masterstudenter som alle har tilknytning til Universitetet i Tromsø. Formålet med denne studien har vært å undersøke hvordan masterstudenter opplever veiledningen de får under masterprosessen, med et fokus på møtet mellom veileder og student. Studien var interessert i å avdekke hvordan masterveiledning kunne bidra til å stryke mestring og motivasjon hos studenten, ettersom mestring og motivasjon spiller inn som viktige faktorer for at studentene fullfører studiene (Pajares, 2003). Studien var også interessert i å avdekke hva som karakteriserte veiledningen og tilslutt finne ut hva som kjennetegnet god veiledning for studenten. Studien viser at informantene har ulike opplevelser av masterveiledningen. Noen beskrev forholdet sitt til veileder som et godt forhold, mens andre beskrev det som et ikke-forhold. En uformell atmosfære i veiledningsmøtene opplevdes som positivt for informantene. De fleste av informantene opplevde en veiledning som på en eller en annen måte bidro til økt mestring og motivasjon. Det å tvile, var den største frykten hos samtlige informanter. Bekreftelser og raske tilbakemeldinger fra veileder ble ansett som viktig for informantene for mestring i masteroppgaven. Det motiverte og bidro til progresjon for informantene. Veilederens tid og tilgjengelighet var også et viktig moment i masterveiledningen ettersom det påvirket informantenes muligheter for tilbakemeldinger og bekreftelser. Tidsfrister fra veileder ble ansett som godt redskap for å motivere informantene i skriveprosessen. I tillegg så ønsket de fleste en veileder som bryr seg, har empati, er tilgjengelig, gir konstruktiv eller positiv feedback og er uformell. Når det gjaldt hva som karakteriserte veiledningen så fremkom det at ulike former for makt var et sentralt tema i masterveiledningen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10038
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3900
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en_US
dc.subjectVeiledningen_US
dc.subjectMasterveiledningen_US
dc.subjectMestringen_US
dc.subjectMotivasjonen_US
dc.subjectMakten_US
dc.titleMasterstudentens opplevelse av veiledning. En kvalitativ studie av masterveiledningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)