Show simple item record

dc.contributor.advisorHøyer, Georg
dc.contributor.authorRiley, Henriette
dc.date.accessioned2016-12-20T07:43:10Z
dc.date.available2016-12-20T07:43:10Z
dc.date.issued2016-12-08
dc.description.abstract”Når tvangen flyttes hjem i stua” Tvang overfor pasienter som bor hjemme erfares annerledes enn hvordan vi vanligvis tenker om tvang i psykisk helsevern, viser en ny studie fra UIT. Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) betyr at pasienten bor utenfor sykehus, men fortsatt er underlagt tvang. Dette innebærer en avgrenset mulighet for å bruke tvang : 1. Pasienten kan hentes, eventuelt med bruk av makt, til behandlingsavtale. 2. Pasienten kan gis antipsykotiske medikamenter uten at de har samtykket til dette. Studien viser at omtrent 8% av alle tvangsinnlagte pasienter i Troms og Finnmark får et fortsatt vedtak om tvang når de skrives ut fra sykehuset. Hvert år treffes det i gjennomsnitt 52 slike vedtak, mens det til enhver tid er 118 personer som er underlagt denne formen for tvang i de to fylkene. Studien belyser både helsepersonells og pasienters erfaringer med TUD. Helsepersonell vurderer TUD som hensiktsmessig og lite inngripende, fordi ordningen sikrer at pasienter som har hatt varierende grad av behandlingsmotivasjon opprettholder kontakt med helsevesenet og fortsetter å ta medisiner når de skrives ut fra sykehuset. Fordi pasienten bor hjemme og det nærmest aldri er behov for å bruke fysisk tvang, vurderer helsepersonell at TUD er lite inngripende. Pasientene på sin side opplever TUD som svært inngripende. Gjennom administrering av medisiner, oppfølging av polikliniske avtaler, hjemmehjelp og oppfølging i hjemmet må hverdagslivet tilpasses helsevesenets strukturer. Dette er de samme rutinene som pasientene kjenner fra sykehuset. Når pasienten derimot får lov å bestemme selv når og hvilken form for hjelp de trenger, oppleves hjelpen nyttig. Studien viser at TUD har et svakt tvangspotensiale og blir ansett som lite inngripende blant helsepersonell, men pasientene opplever at deres autonomi og ytringsfrihet innskrenkes. Den uformelle tvangen som kommer frem i studien er problematisk. Helsepersonell er trolig i mindre grad klar over dette fordi pasientene underkommuniserer belastningen i frykt for ytterligere innskrenkninger. Dette gjør at det sannsynligvis oppstår en forståelse blant helsepersonell om at TUD er mindre inngripende for pasienten enn hva som egentlig er tilfelle. Når helsepersonell vurderes å iverksettes tvang utenfor sykehus må pasientens perspektiv og opplevelse av hva som faktisk oppleves som belastende vektlegges. Innskrenkning av pasientens frihet og belastning må balanseres mot behandlingseffekten.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstract”Når tvangen flyttes hjem i stua” Tvang overfor pasienter som bor hjemme erfares annerledes enn hvordan vi vanligvis tenker om tvang i psykisk helsevern, viser en ny studie fra UIT. Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) betyr at pasienten bor utenfor sykehus, men fortsatt er underlagt tvang. Dette innebærer en avgrenset mulighet for å bruke tvang : 1. Pasienten kan hentes, eventuelt med bruk av makt, til behandlingsavtale. 2. Pasienten kan gis antipsykotiske medikamenter uten at de har samtykket til dette. Studien viser at omtrent 8% av alle tvangsinnlagte pasienter i Troms og Finnmark får et fortsatt vedtak om tvang når de skrives ut fra sykehuset. Hvert år treffes det i gjennomsnitt 52 slike vedtak, mens det til enhver tid er 118 personer som er underlagt denne formen for tvang i de to fylkene. Studien belyser både helsepersonells og pasienters erfaringer med TUD. Helsepersonell vurderer TUD som hensiktsmessig og lite inngripende, fordi ordningen sikrer at pasienter som har hatt varierende grad av behandlingsmotivasjon opprettholder kontakt med helsevesenet og fortsetter å ta medisiner når de skrives ut fra sykehuset. Fordi pasienten bor hjemme og det nærmest aldri er behov for å bruke fysisk tvang, vurderer helsepersonell at TUD er lite inngripende. Pasientene på sin side opplever TUD som svært inngripende. Gjennom administrering av medisiner, oppfølging av polikliniske avtaler, hjemmehjelp og oppfølging i hjemmet må hverdagslivet tilpasses helsevesenets strukturer. Dette er de samme rutinene som pasientene kjenner fra sykehuset. Når pasienten derimot får lov å bestemme selv når og hvilken form for hjelp de trenger, oppleves hjelpen nyttig. Studien viser at TUD har et svakt tvangspotensiale og blir ansett som lite inngripende blant helsepersonell, men pasientene opplever at deres autonomi og ytringsfrihet innskrenkes. Den uformelle tvangen som kommer frem i studien er problematisk. Helsepersonell er trolig i mindre grad klar over dette fordi pasientene underkommuniserer belastningen i frykt for ytterligere innskrenkninger. Dette gjør at det sannsynligvis oppstår en forståelse blant helsepersonell om at TUD er mindre inngripende for pasienten enn hva som egentlig er tilfelle. Når helsepersonell vurderes å iverksettes tvang utenfor sykehus må pasientens perspektiv og opplevelse av hva som faktisk oppleves som belastende vektlegges. Innskrenkning av pasientens frihet og belastning må balanseres mot behandlingseffekten.en_US
dc.description.sponsorshipHelse Norden_US
dc.descriptionThe papers I and III of this thesis are not available in Munin. <br> Paper I: Riley, H., Straume, B., Høyer, G.: «Patients on a first ever outpatient commitment order in Norway”. (Manuscript). Available in <a href=http://dx.doi.org/10.1186/s12888-017-1331-1> BMC Psychiatry 2017, 17:157 </a> <br> Paper III: Riley, H., Lorem, G. F., Høyer, G.: «Community treatment orders - what are the views of decision makers?”. Available in <a href=http://dx.doi.org/10.1080/09638237.2016.1207230> Journal of Mental Health 2016. </a>en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10051
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.relation.ispartofseriesISM skriftserie; 174
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003
dc.subjectPsykisk helsevernen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260en_US
dc.titleWhen coercion moves into your home. A study of outpatient commitment in Northern Norwayen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record