Show simple item record

dc.contributor.advisorHowlid Wærp, Henning
dc.contributor.advisorBusch, Hella Veierud
dc.contributor.authorJohannessen, Elisabeth Udnes
dc.date.accessioned2016-12-20T14:05:02Z
dc.date.available2016-12-20T14:05:02Z
dc.date.issued2016-11-01
dc.description.abstractI denne studien blir det undersøkt hvordan det legges opp til at yrkesfagelever skal arbeide med lyrikk i et utvalg lærebøker i norsk for yrkesfaglige utdanningsprogram. Ved bruk av lærebokanalyse har jeg undersøkt lærebøkenes oppgaver som er tilknyttet de lyriske tekstene i litteraturantologiene. Formålet med lærebokanalysen har vært å finne frem til hvilken tilnærmingsmetode som er mest fremtredende i litteraturarbeidet, for deretter å forsøke å avdekke et overordnet formål med lærebøkenes oppgaver. Med utgangspunkt i et fagdidaktisk perspektiv, med vekt på lesedidaktikk og litteraturdidaktikk, har jeg vist til hvordan leseopplæring og litteraturundervisning kan praktiseres i sammenheng, og hvordan bruk av ulike litteraturteoretiske tradisjoners metoder har blitt modifisert til bruk i litteraturundervisning i skolen. Gjennom lærebokanalysen har jeg fokusert på hvilke læringsaktiviteter, eller arbeidsmetoder, elevene skal bruke i litteraturarbeidet. Analysen viser at de to mest fremtredende læringsaktivitetene er leseoppgaver og førlesingsoppgaver. Resultatene av denne studien viser at disse læringsaktivitetene legger opp til både en leserorientert og en tekstorientert tilnærming som primært fokuserer på å utvikle elevenes leseforståelse, litteraturforståelse og litteraturlesningskompetanse. Resultatene av denne studien viser at lærebøkene i stor grad legger opp til en forenklet form for analyse av de lyriske tekstene i lærebokantologiene. Analysen viser at oppgaveformuleringene inneholder forhåndsgitte lese- og tolkningsstrategier, i tillegg til at de oppgir og identifiserer sentrale analyseobservasjoner som må tolkes for å finne frem til primærtekstenes tematikk. En didaktisk implikasjon av dette er at elever som har behov for større utfordringer, ved bruk av en selvstendig analytisk tilnærming til primærtekstene, trolig vil ha lite utbytte av lærebøkenes omfattende tolkningshjelp. Denne studiens resultater viser også at ferdighetstrening, med særlig vekt på lesing, er et sentralt formål i arbeidet med oppgavene til de lyriske tekstene i lærebokantologiene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10054
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDNOR-3981
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040::Nordisk litteratur: 042en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::Nordic literature: 042en_US
dc.titleLyrikkundervisning på yrkesfaglige utdanningsprogram. En lærebokanalyse med særlig vekt på litteratur- og lesedidaktikken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record