Show simple item record

dc.contributor.advisorKoster Jacobsen, Bjarne
dc.contributor.advisorUleberg, Bård
dc.contributor.authorThomassen, Kristina
dc.date.accessioned2016-03-31T05:07:06Z
dc.date.accessioned2017-01-03T08:04:10Z
dc.date.available2017-01-03T08:04:10Z
dc.date.issued2015-12-22
dc.description.abstractBakgrunn: Fedme er definert som en av de største helsetruslene i vår tid. Fedme kan skape alvorlige problemer for helse, trivsel og livskvalitet, og risikoen for ulike helseproblem øker med stigende grad av fedme. Det er sett en økning i bruk av fedmekirurgi som behandling for sykelig overvekt. Flere studier viser at fedmekirurgi kan være en effektiv i behandlingen av flere fedmerelaterte problemer, inkludert tidlig død. Likevel er denne typen behandling omdiskutert, blant annet fordi det fortsatt mangler gode langtidsstudier. Kunnskapssenteret har utarbeidet rapporten «Langtidseffekter av fedmekirurgi». I tillegg finnes «Kirurgisk behandling ved fedme» utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, men ingen norske studier har beskrevet ratene for fedmekirurgi i Norge i detalj. Hensikten med studien var å beskrive utviklingen av offentlig finansiert fedmekirurgi i Norge med hensyn til antall inngrep og operasjonsrater, kjønns- og aldersspesifikke operasjonsrater. I tillegg var hensikten å beskrive eventuelle forskjeller i operasjonsrater mellom regionale helseforetak og å beskrive hvilke typer kirurgi som brukes i Norge. Metode og resultater: Datamaterialet er hentet fra Norsk Pasientregister (NPR). Materialet inkluderer alle offentlig finansierte fedmeoperasjoner i Norge mellom 2008 og 2014 på grunnlag av rapportering til NPR fra offentlige sykehus og private sykehus med avtale om offentlig refusjon. Analysene ble utført på fem ulike anonyme filer. Analysene ble utført i SPSS og Excel, og det ble regnet ut rater og prosenter. I 2014 var det 1966 offentlig finansierte operasjoner for fedme i Norge. Ratene for fedmeoperasjon har nærmest doblet seg på syv år (2008-2014). I 2008 var det 20 operasjoner per 100.000 innbyggere mens i 2014 var det 38 per 100.000 innbyggere. Kvinner har en høyere rate enn menn (46,4 og 17,4 per 100.000 innbyggere respektivt, for alle årene samlet). De høyeste ratene finner man for kvinner og menn i 40-årene (116,6 og 43,3 per 100.000 innbyggere respektivt), og det er få fedmeopererte utenfor de anbefalte aldersgruppene (<18 og > 60 år). I tillegg er det ulikheter mellom helseforetak i operasjonsrater, alder og type operasjon, også hvor de har fått utført operasjonen. De fleste opereres med laparoskopisk teknikk, og det har vært et skifte fra gastric bypass til gastric sleeve i alle helseforetakene, men i ulik grad. Konklusjon: I denne studien finner vi at typiske pasient er en kvinne i 40-årene og sannsynligheten for at hun blir operert var større i 2014 enn i 2008.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10080
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en_US
dc.titleOffentlig finansiert fedmekirurgi i Norge i periode 2008-2014. Antall inngrep og operasjonsrater, kjønns- og aldersspesifikke rater, forskjeller i rater mellom regionale helseforetak, og en beskrivelse av type kirurgi som brukes i Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)