Show simple item record

dc.contributor.advisorBirkelund, Gunnar
dc.contributor.authorKlaussen, Oddbjørn
dc.date.accessioned2017-01-19T09:36:39Z
dc.date.available2017-01-19T09:36:39Z
dc.date.issued2016-11-30
dc.description.abstractOppgaven tar for seg avtalen som ble inngått mellom Eiendom Norge (EN), den gang Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF), Norges Takseringsforbund (NTF) og Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO Takst) i mai 2013. Avtalen skulle bidra til å øke tryggheten og senke konfliktnivået ved boligtransaksjoner i Norge gjennom bruk av obligatorisk boligsalgsrapport og formalisert uavhengighet mellom eiendomsmeglere og takstmenn. Like før avtalen skulle iverksettes valgte EN å bryte samarbeidet utfra deres mening om at avtalen var ugyldig. Dette ble grunngitt med finanstilsynets og konkurransetilsynets vurderinger. Gjennom et kvalitativt studie i form av et case-studie blir representanter for de tre avtalepartene intervjuet. Formålet med oppgaven er å finne svar på hvilke forhold som hindret innføring av obligatorisk boligsalgsrapport. I tillegg er det gjort et dokumentstudie for å få alternativ fortolking og få utfylt primærdata. Ingen av partene er imot intensjonen om å innføre tilstandsrapport ved boligtransaksjoner. Tvert imot så jobber avtalepartene ennå for å få innført tilstandsrapporter, men arbeidet er fragmentert og det jobbes i dag på ulike samarbeidsområder. To faktorer som helt klart hindret innføring gjennom avtalen var for det første at boligsalgsrapporten var for omfattende. Det ble usikkerhet rundt omfanget og dermed også pris, som videre ga mye støy i markedet. Den andre faktoren var begrepet «obligatorisk». Det er juridisk betenkelig at en bransjeenighet skal pålegge et krav overfor boligselger og forrykke balansepunktet for ansvarsområde mellom kjøper og selger. I tillegg er det fra takstbransjens syn hevdet at EN ikke fikk forankret avtalen i sin organisasjon. EN på sin side ønsker ikke å kommentere avtalen. Jeg har forsøkt å forklare dette som en rasjonell handling ut fra endringsmotstand fordi de gjeldende konkurransekreftene forrykkes og at en eventuell avtale ville medføre tap av makt, innflytelse og økonomi hos den enkelte megler. Nøkkelord: obligatorisk, boligsalgsrapport, tilstandsrapport, avtale, takstmann, megleren_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10176
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDBED-3904
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleHvilke forhold hindrer innføring av obligatorisk boligsalgsrapport Et casestudie av samarbeidsavtalen mellom Eiendom Norge (EN), Norges Takseringsforbund (NTF) og Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO-Takst)en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record